[#1 Journal club] ส่อง Recommendation System ของ Pinterest

การแชร์ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างทีมเทคโนโลยีในปัจจุบันและเป็นการช่วยทำให้ความรู้ของคนในทีมนั้นเท่ากันและอัพเดตอยู่เสมออีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน...