ที่ TechX เรามองว่า Quality Assurance ควรทำอะไรบ้างนะ?

blog Quality Assurance

นอกเหนือจากเหล่า Software engineer, Solution Architect, DevOps, Infra, BA, SA, UX/UI team ที่ทำงานกันอย่างมืออาชีพ เลือกใช้ Technology Stack ที่เหมาะสมแล้ว

Technology Advocacy คือใครกันนะ

blog 60 Technology Advocacy

SCB TechX หรือ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จํากัด (SCB TechX) เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีในกลุ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร เน้นให้คําปรึกษา

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.