ติดต่อเรา

| บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ บี ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

| Message us

If you want to contact SCB TechX, please feel free to send us your message via this form. We will get back to you shortly

You can withdraw your consent anytime by clicking here
Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา