พลังแห่งเทคโนโลยี

เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

| SCB TechX ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ SCBX กลุ่มธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำของไทย และ Publicis Sapient บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับโลก เพื่อมอบบริการด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เราพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในวันนี้และอนาคต
image aboutus imageone

วิสัยทัศน์

เราสร้างนวัตกรรมเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

พันธกิจ

เราคือทีม (ฟิน) เทค ที่ร่วมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับโซลูชันทางการเงินและประสบการณ์การใช้งานที่โดดเด่นให้กับทุกธุรกิจ

TechX

Core Values

ic_CV01

เคารพผู้อื่น เหมือน

เคารพตัวเอง

ic_CV02

สร้างคุณค่าให้ลูกค้า​

ic_CV03

ส่งมอบสิ่งที่ล้ำค่า

ic_CV04

สร้างสรรค์ และ

สรรสร้างให้สำเร็จ

image aboutus section2 ourwork
| รวดเร็วแบบ Startup
เชี่ยวชาญระดับ Enterprise
SCB TechX คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจของ SCBX สู่ยุคดิจิทัล เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร (Enterprise-grade solutions) ให้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับฐานลูกค้าจำนวนมาก และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
เรายังจัดองค์กรในรูปแบบ Startup เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเปิดกว้างสำหรับความคิดริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาโซลูชันให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

| Our leadership

| ผู้บริหาร SCB TechX

image aboutus section3 allpeople
image aboutus section3 TriratSuwanprateeb

ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป

Chief Executive Officer

image aboutus section3 JonathanSharp

โจนาธาน ชาร์ป

Chief Technology Officer

image aboutus section3 PavarejHwangdee

ปวเรศ หวังดี

Chief Product Officer

image aboutus section3 YuwananBuranaanusorn

ยุวนันท์ บูรณะอนุสรณ์

Chief Finance Officer

image aboutus section3 JaruwanLueponglukkana

จารุวรรณ ลือพงศ์ลัคณา

Chief Human Resource Officer

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.