พาไปทัวร์บริษัทในฝัน (ของใครหลายๆ คน) อย่าง Google Headquarter

blog google headquarter

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2015 ที่ Google Headquarter (Mountain View, California, United States)

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.