ไขข้อสงสัย Data Analytics คืออะไร และ Data Analytics มีกี่ประเภท?

การมีข้อมูลมหาศาลอยู่ในครอบครอง ส่งผลดีให้ธุรกิจสร้างคว… Continue reading ไขข้อสงสัย Data Analytics คืออะไร และ Data Analytics มีกี่ประเภท?

Tech Tips for Life: วิธีหา Customer Lifetime Value

หลายๆบริษัทใช้กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Approaches) และพยายามรักษาลูกค้าปัจจุบันให้คงอยู่นานที่สุดเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมาจากลูกค้ากลุ่มนี้ แต่ปัจจัยที่ช่วยเสริมให้ลูกค้าชื่นชอบสินค้าหรือบริการ

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.