“เอสซีบี เทคเอกซ์” จับมือ 3 พันธมิตรชั้นนำ เปิดเวที “Revolutionising Digital Lending for Thailand’s Sustainable Future Economy” ขนทัพกูรูด้านฟินเทคให้ความรู้ด้านสินเชื่อดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต

News Digital Lending Event fi 1

“เอสซีบี เทคเอกซ์” (SCB TechX) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรชั้นนำ “แมมบู” (Mambu) ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ SaaS บนแพลตฟอร์มคลาวด์ (Cloud Banking Platform)…

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.