มาลองให้น้องหมา Datadog เฝ้า Application ของเรากันเถอะ

สำหรับนักพัฒนาหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software เมื่อเกิดปัญหาในระหว่าง Development phase หรือ Production phase ก็ดีเราจะสูญเสียเวลาในการ Investigate event...