การยืนยันตัวตนแบบใหม่ที่ปลอดภัย ทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกไม่มีสะดุดด้วย eKYC

Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิ… Continue reading การยืนยันตัวตนแบบใหม่ที่ปลอดภัย ทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกไม่มีสะดุดด้วย eKYC

eKYC จำเป็นกับองค์กรหรือไม่? หากองค์กรไม่ใช้บริการ eKYC จะมีผลกระทบอย่างไร?

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้กำหนดให้ KYC/ eKYC เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเป็นการกำหนดให้สถาบันทางการเงินต่าง ๆ มีการจัดทำ KYC/ eKYC

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.