Kaidee แพลตฟอร์มซื้อขายของออนไลน์ในประเทศไทยกับโซลูชันที่ช่วยยืนยันตัวตน จาก SCB TechX

Kaidee เป็นแหล่งซื้อขายของออนไลน์ในประเทศไทย ที่อยู่ในวงการมามากกว่า 10 ปี เปิดให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มียอดผู้ใช้งานมากกว่า 3 ล้านคนต่อเดือน เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสอง มีสินค้าไม่ว่าจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่และหลากหลายหมวดหมู่…

การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ผ่านกระบวนการ eKYC

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วเช่นนี้ อุตสาหกรรมการเงินมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการระบุตัวตนและการตรวจสอบลูกค้าจากวิธีการแบบดั้งเดิม Know Your Customer (KYC) ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด และพัฒนาเป็น KYC อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า eKYC…

eKYC in Banking: พลิกโฉมการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมของลูกค้า

การถือกําเนิดของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการดําเนิน… Continue reading eKYC in Banking: พลิกโฉมการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมของลูกค้า

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจหน้าใหม่ด้วย eSignature และ Digital Signature

ในการทำธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลหรือนิติบุคคลแน่นอนว่าต้องมีการใช้เอกสารที่ต้องลงนามเพื่อยืนยันตัวตนเสมอ ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับวิธีดั้งเดิมคือการสแกนเอกสารที่มีลายเซ็นและอัปโหลดขึ้นไปยังฐานข้อมูล แต่ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าหลายองค์กร…

บทบาทของ eKYC ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม Fintech

ในโลกของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น มักจะมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของความสําเร็จ หนึ่งในความก้าวหน้าที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมนี้คือการตรวจสอบการยืนยันตัวตน Electronic Know Your Customer หรือที่เรียกกันว่า eKYC…

ปฏิวัติธุรกิจ Healthcare ด้วย eKYC: เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่การดูแลสุขภาพ หนึ่งในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจ healthcare คือการนำกระบวนการรู้จักตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์…

บอกลางานเอกสารแสนยุ่งยากด้วยระบบยืนยันตัวตน eKYC จาก SCB TechX

อย่างที่ทุกคนเคยทราบกันไปแล้วว่ากระบวนการ eKYC (electronic Know Your Customer) นั้นเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการจากระยะไกล เป็นการใช้ข้อมูลจากเอกสารดิจิทัลและข้อมูลไบโอเมตริกซ์…

ปลดล็อคทุกปัญหาธุรกรรมออนไลน์ด้วยบริการ eKYC จาก SCB TechX

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้กำหนดให้ KYC/ eKYC เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเป็นการกำหนดให้สถาบันทางการเงินต่าง ๆ มีการจัดทำ KYC/ eKYC เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมของผู้บริโภค…

Digital Onboarding เกี่ยวข้องกับ eKYC และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformati… Continue reading Digital Onboarding เกี่ยวข้องกับ eKYC และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

Liveness Detection หรือ Face Recognition คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อ eKYC

การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า หรือที่เรียกว่า Liveness Detection หรือ Face Recognition เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการรู้จักลูกค้าขององค์กรหรือธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์…

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.