ปฏิวัติธุรกิจ Healthcare ด้วย eKYC: เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

ไทย

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่การดูแลสุขภาพ หนึ่งในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare คือการนำกระบวนการรู้จักตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า eKYC (Electronic Know Your Customer) ซึ่ง eKYC เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยปฏิวัติการตรวจสอบ จัดการข้อมูลผู้ป่วย ของธุรกิจ Healthcare ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

eKYC กับธุรกิจ Healthcare คืออะไร?
eKYC หรือ Electronic Know Your Customer เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถยืนยันตัวตนของผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยแบบดิจิทัลโดยทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี eKYC ในธุรกิจ Healthcare นั้น มีความเกี่ยวข้องกับไบโอเมตริกซ์

ประโยชน์ของ eKYC ในธุรกิจ Healthcare

 1. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: วิธีการแบบดั้งเดิมในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย เช่น กรอกแบบฟอร์มกระดาษและบัตรประจําตัวผู้ป่วยนั้นมีความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดและการฉ้อโกง การนำ eKYC เข้ามาใช้เป็นการช่วยตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยตัวจริง และช่วยลดความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและการฉ้อฉลเกี่ยวกับการประกันภัยได้อย่างมาก ปกป้องได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
 2. การลงทะเบียนที่คล่องตัว: eKYC ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลและยืนยันตัวตนได้จากที่บ้านหรือผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดความจําเป็นในการกรอกเอกสารที่ใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยลดภาระการให้บริการของสถานพยาบาลได้อีกด้วย
 3. การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: ข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ง่ายต่อการจัดการและอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน
  ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางการแพทย์และสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตสามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเมื่อจําเป็น
 4. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วย: eKYC ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ดีได้โดยลดเวลาการรอและความยุ่งยากในการลงทะเบียน ผู้ป่วยสามารถกําหนดเวลานัดหมายโดยให้ข้อมูลที่จําเป็นและกรอกเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นการมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
 5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: กฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพจํานวนมาก เช่น HIPAA ในสหรัฐอเมริกา จําเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วย ระบบ eKYC สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ป่วยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อควรพิจารณาในการนำ eKYC มาใช้ในธุรกิจ Healthcare

ถึงแม้ว่า eKYC จะมีประโยชน์มากมายสําหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแต่ก็มีความท้าทายและข้อควรพิจารณาบางประการ ได้แก่

 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย: การการเก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 2. ข้อจำกัดทางดิจิทัล: ผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับ eKYC ได้ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจําเป็นต้องพิจารณาวิธีทางเลือกในการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตได้
 3. การยอมรับเทคโนโลยี: การใช้ระบบ eKYC อาจต้องใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมพนักงาน
  ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพควรวางแผนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างรอบคอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้
 4. การศึกษาการใช้งานของผู้ใช้งาน: ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ eKYC ควรมีคําแนะนําที่ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจกระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

 

eKYC ในธุรกิจการดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าเป็น game-changer ที่สำคัญ โดยมีทั้งความปลอดภัย ประสิทธิภาพและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยด้วยการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงการดําเนินงาน ลดการฉ้อโกงและสามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ท้ายนี้บริษัท SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำโซลูชัน eKYC ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุดโดยมีบริการดังนี้

 1. Liveness & Optical Character Recognition (OCR): บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการกับบุคคลในบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
 2. Liveness & Face Recognition: บริการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกับบุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ภาพถ่ายและระบบ Face Recognition เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปในบัตรประชาชน
 3. DOPA Gateway: ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการว่าตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองหรือไม่NDID Proxy: เชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนแบบ Cross Platform ช่วยให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ NDID โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบ 

 

หากสนใจระบบยืนยันตัวตน eKYC ของ SCB TechX เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยประเมินความพร้อมของระบบในการใช้งาน eKYC โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Email: contact@scbtechx.io
Website: https://scbtechx.io/th/services-products/ekyc/
Facebook: https://www.facebook.com/scbtechx/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
Medium: https://medium.com/scb-techx

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.