การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ผ่านกระบวนการ eKYC

ไทย

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วเช่นนี้ อุตสาหกรรมการเงินมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการระบุตัวตนและการตรวจสอบลูกค้าจากวิธีการแบบดั้งเดิม Know Your Customer (KYC) ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด และพัฒนาเป็น KYC อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า eKYC ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และราบรื่นยิ่งขึ้นสําหรับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML)


การทําความเข้าใจ eKYC และบทบาทในการปฏิบัติตาม AML
eKYC หมายถึงการยืนยันตัวตนของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการ Onboarding ของลูกค้าแทนการกรอกเอกสารที่ยุ่งยากและการตรวจสอบทางกายภาพ
ประโยชน์ของ eKYC สําหรับการปฏิบัติตาม AML

 1. ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ: eKYC ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าอย่างถูกต้อง ช่วยเร่งขั้นตอนการ Onboarding ลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
 2. ความปลอดภัยขั้นสูง: การรับรองความถูกต้องด้วยไบโอเมตริกซ์ที่ใช้ในระบบ eKYC ช่วยเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลประจําตัวและการฉ้อโกง ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กรอบ AML มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. การลดต้นทุน: กระบวนการ KYC แบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับเอกสารจํานวนมากส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารและขั้นตอนการตรวจสอบที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก การใช้งาน eKYC นําไปสู่การประหยัดต้นทุนโดยการลดเอกสารลดความผิดพลาดในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
 4. ความสะดวกของลูกค้า: eKYC ช่วยให้สามารถตรวจสอบจากระยะไกลทําให้ลูกค้าสามารถดําเนินการตามขั้นตอนการ Onboarding ได้ทุกที่ตามความสะดวก สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: กฎระเบียบ AML จําเป็นต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าอย่างละเอียด โซลูชัน eKYC เป็นไปตามแนวทางด้านกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของ AML

ความท้าทายและข้อควรพิจารณา

 1. ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังคงเป็นข้อกังวลหลัก การเข้ารหัสข้อมูลที่รัดกุมและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องคำนึงในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การปรับตัวตามกฎระเบียบ: กรอบการกํากับดูแลเกี่ยวกับ eKYC มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงินต้องปรับระบบและกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ AML ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี: ลูกค้าบางรายอาจไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับ eKYC ได้
  อนาคตของ eKYC และ AML


ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น อนาคตของ eKYC ต่อการปฏิบัติตาม AML มีแนวโน้มความก้าวหน้าในเรื่องของ Artificial Intelligence, Machine Learning และเทคโนโลยีบล็อกเชนพร้อมที่จะเสริมสร้างระบบ eKYC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยํา ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

🧑🏼‍💻 ท้ายนี้บริษัท SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำโซลูชัน eKYC ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยมีบริการดังนี้

 1. Liveness & Optical Character Recognition (OCR): บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการกับบุคคลในบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
 2. Liveness & Face Recognition: บริการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกับบุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ภาพถ่ายและระบบ Face Recognition เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปในบัตรประชาชน
 3. DOPA Gateway: ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการว่าตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองหรือไม่
 4. NDID Proxy: เชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนแบบ Cross Platform ช่วยให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ NDID โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบ


📍 หากสนใจระบบยืนยันตัวตน eKYC ของ SCB TechX เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยประเมินความพร้อมของระบบในการใช้งาน eKYC โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Email: contact@scbtechx.io
Website: https://scbtechx.io/th/services-products/ekyc/
Facebook: https://www.facebook.com/scbtechx/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
Medium: https://medium.com/scb-techx

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.