Digital Onboarding เกี่ยวข้องกับ eKYC และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

ไทย

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เช่นนี้ หลาย ๆ องค์กรต้องมีการ Onboarding ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดย Digital Onboarding หรือที่เข้าใจกันว่ากระบวนการที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับองค์กรหรือบริการของภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้ในภายหลัง ทั้งนี้ได้มีการนำ electronic Know Your Customer (eKYC) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการปรับปรุงการยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานร่วมด้วย ภายใต้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการลงทุนและการตรวจสอบด้านการเงิน ที่ได้ออกข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการยืนยันหรือการพิสูจน์ตัวตนด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น


Digital Onboarding: A Seamless Integration Path
การใช้วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าการทำ Digital Onboarding ช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ของกระบวนการการทำงานแบบดั้งเดิม เช่น การกรอกแบบฟอร์มกระดาษและการส่งเอกสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนใช้บริการธนาคารผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอดจนการทำงานระยะไกลของพนักงาน เรียกได้ว่า Digital Onboarding ช่วยให้มั่นใจว่าการเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น


eKYC: ตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิม
eKYC ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer เป็นวิธีการขั้นสูงทางเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการจากระยะไกล ใช้ข้อมูลจากเอกสารดิจิทัลและข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการแทนการเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ทั้งนี้ eKYC ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบในขณะที่มีการทำ Digital Onboarding ด้วยการควบคุมผ่านทางเทคโนโลยี เช่น ไบโอเมตริกซ์ การจดจําใบหน้านั่นเอง

การทํางานร่วมกันระหว่าง Digital Onboarding และ eKYC
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว: กระบวนการ Onboard แบบดั้งเดิมที่ใช้เวลานานซึ่งนําไปสู่ความหงุดหงิดแก่ผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น Digital Onboarding และ eKYC สามารถเข้ามาช่วยลดเวลาในการยืนยันตัวตน โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งเอกสารและผ่านการตรวจสอบได้ภายในไม่กี่นาที

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: Digital Onboarding และ eKYC มีความปลอดภัยหลายชั้น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยนี้เพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้บริการกับองค์กรหรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ: การรวม eKYC เข้ากับ Digital Onboarding ช่วยลดความจําเป็นที่ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตัวเพื่อตรวจสอบทางกายภาพ ซึ่งสามารถดําเนินการตามขั้นตอนการ Onboarding ได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: หลายธุรกิจที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกงและการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว การนำ eKYC เข้ามาใช้นั้น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ และ Digital Onboarding ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็น

ต้นทุนที่ลดลง: วิธีการ Onboarding แบบดั้งเดิมมักเกี่ยวข้องกับแรงงาน เอกสาร การรวม Digital Onboarding และ eKYC เข้าด้วยกัน สามารถช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานและข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลได้เป็นอย่างดี
เข้าถึงทั่วโลก: Digital Onboarding และ eKYC ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถลงทะเบียนกับองค์กรหรือบริการของภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เรียกได้ว่าการทำ Digital Onboarding ควบคู่ไปกับ eKYC ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่มีการผสมผสานประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ในขณะที่ยังปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแล ซึ่งการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นวิธีที่องค์กรหรือธุรกิจสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือสูง

 

บริษัท SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำโซลูชัน eKYC ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยมีบริการดังนี้

1. Liveness & Optical Character Recognition (OCR): บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการกับบุคคลในบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
2. Liveness & Face Recognition: บริการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกับบุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ภาพถ่ายและระบบ Face Recognition เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปในบัตรประชาชน
3. DOPA Gateway: ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการว่าตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองหรือไม่
4. NDID Proxy: เชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนแบบ Cross Platform ช่วยให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ NDID โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบ

 

หากสนใจระบบยืนยันตัวตน eKYC ของ SCB TechX เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยประเมินความพร้อมของระบบในการใช้งาน eKYC โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Email: contact@scbtechx.io
Website: https://scbtechx.io/ekyc/
Facebook: https://www.facebook.com/scbtechx/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
Medium: https://medium.com/scb-techx

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.