บอกลางานเอกสารแสนยุ่งยากด้วยระบบยืนยันตัวตน eKYC จาก SCB TechX

ไทย

อย่างที่ทุกคนเคยทราบกันไปแล้วว่ากระบวนการ eKYC (electronic Know Your Customer) นั้นเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการจากระยะไกล เป็นการใช้ข้อมูลจากเอกสารดิจิทัลและข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการแทนการเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเอง แล้วการใช้ระบบ eKYC จาก SCB TechX นั้นสามารถช่วยลดความยุ่งยากของการยืนยันตัวตนได้อย่างไรบ้าง ไปอ่านกันได้เลยค่า 

 

 1. มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว: วิธีการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลานาน นําไปสู่ความไม่พอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น eKYC สามารถเข้ามาช่วยลดเวลาในการยืนยันตัวตน โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งเอกสารและผ่านการตรวจสอบได้ภายในไม่กี่นาที
 2. ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น: eKYC มีความปลอดภัยสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยนี้เพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้บริการกับองค์กรหรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 3. ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ: กระบวนการ eKYC ช่วยลดความจําเป็นที่ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตัวเพื่อตรวจสอบทางกายภาพ สามารถดําเนินการได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: หลายธุรกิจที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกงและการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว การนำ eKYC เข้ามาใช้นั้น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็น
 5. ต้นทุนลดลง: วิธีการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมมักเกี่ยวข้องกับแรงงาน และเอกสาร การใช้เทคโนโลยี eKYC สามารถช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานและข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 6. Incident Support 24/7: เมื่อผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้งานระบบ eKYC ทาง SBC TechX มีทีมดำเนินการแก้ไขภายใน 1-2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาที่พบ

 

หากสนใจระบบยืนยันตัวตน eKYC ของ SCB TechX เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยประเมินความพร้อมของระบบในการใช้งาน eKYC โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Email: contact@scbtechx.io
Website: https://scbtechx.io/ekyc/
Facebook: https://www.facebook.com/scbtechx/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
Medium: https://medium.com/scb-techx

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.