คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษไม่ได้มีแต่ QWERTY นะ

blog keyboard qwerty thumbnail

ในยุคเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ดีดนั้นไม่ได้ถูกใช้งานกว้างขวางเช่นทุกวันนี้ โดยเครื่องพิมพ์ดีดในช่วงเร่ิมต้นได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ถึงแม้ในยุคนั้นจะมีนักประดิษฐ์หลายคนพยายามสร้างเครื่องพิมพ์ดีดหลากหลายแบบ

มาทำความรู้จัก BNPL กัน

blog bnpl 1

ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คนหันมาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และแบบผ่อนจ่ายมากขึ้น บริการ Buy Now, Pay Later (ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า BNPL

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.