คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษไม่ได้มีแต่ QWERTY นะ

ไทย

ทำไมคีย์บอร์ด QWERTY ไม่ใช่ ABCD

ในยุคเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ดีดนั้นไม่ได้ถูกใช้งานกว้างขวางเช่นทุกวันนี้ โดยเครื่องพิมพ์ดีดในช่วงเร่ิมต้นได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ถึงแม้ในยุคนั้นจะมีนักประดิษฐ์หลายคนพยายามสร้างเครื่องพิมพ์ดีดหลากหลายแบบ แต่มีกลุ่มนักประดิษฐ์สี่คนที่เป็นผู้สร้างรากฐานเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ที่ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่ Christopher Latham Sholes, Samuel W. Soulé, James Densmore และ Carlos Glidden โดยเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นแรกมีเพียงสองแถวรูปร่างคล้ายเปียโนโดยเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ใช้หาตัวอักษรได้ง่าย แต่หลังจากนั้น Sholes ไม่ได้หยุดพัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดเพียงเท่านี้ โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าแป้นพิมพ์ที่ออกแบบมานั้นเกิดความเสียหายจากการติดขัด โดยเฉพาะตัวอักษรคู่ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ เช่น th, he เป็นต้น

blog qwerty piano
ต้นแบบเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นแรก ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายเปียโน

กำเนิดแป้นพิมพ์ QWERTY

หลังจากความล้มเหลวในการพัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดทำให้ Soulé ท้อและตัดสินใจออกจากกลุ่มนักประดิษฐ์ จึงทำให้เหลือแค่ Sholes และ Glidden เพียงสองคน ส่วน Densmore เป็นเพียงผู้ให้เงินสนับสนุน และในปี 1873 ทั้งคู่ก็ได้สร้างแป้นพิมพ์ที่ลดการติดขัด และทนทานมากขึ้น โดยแป้นพิมพ์คล้ายกับในปัจจุบัน คือมีจำนวน 4 แถว แต่การเรียงตัวอักษรแถวบนเป็น QWE.TY และได้หาผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดคือ Remington & Sons (ปัจจุบันคือ บริษัท RemArms) ผู้ผลิตปืนไรเฟิล ซึ่งในขณะนั้นความต้องการอาวุธปืนได้ลดลงอย่างมากเนื่องจากเป็นช่วงหลังสงคราม Civil war ทางบริษัทจึงได้ซื้อสิทธิบัตรต่อจาก Sholes เพื่อทำการผลิตขาย แต่ในช่วงสุดท้ายก่อนออกที่จะได้ออกจำหน่าย ในปี 1878 Sholes ได้จดสิทธิบัตรใหม่โดยเปลี่ยนแป้นพิมพ์จากแบบเดิมเป็น QWERTY ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแป้นพิมพ์ที่ใช้กันจนถึงปัจจุบัน

blog qwerty christopher latham
Christopher Latham Sholes ผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์แบบ QWERTY

QWERTY แป้นพิมพ์ที่ยังคงความลึกลับถึงปัจจุบัน

หลังจาก Sholes ได้ขายสิทธิบัตรเครื่องพิมพ์ให้กับ Remington แต่เขาเองก็ยังไม่หยุดที่จะออกแบบเครื่องพิมพ์ดีดต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในปี 1890 อย่างไรก็ดีการที่เขาได้เปลี่ยนแป้นพิมพ์ QWERTY นั้นยังเป็นข้อสงสัยต่อนักวิจัยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะ er และ re เป็นคู่ตัวอักษรที่พบเจอบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์ดีดเกิดการติดขัด หรือเสียหายได้

แป้นพิมพ์ QWERTY เกิดความ Popular ได้อย่างไร

ถึงแม้ในสมัยนั้นได้มีผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์จำนวนไม่น้อย แต่การสร้างตลาดเครื่องพิมพ์ดีดในยุคนั้นได้โดยฝีมือของ Remington ซึ่งนอกจากจะมีความช่ำชองในการผลิตชิ้นส่วนกลไกที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง และทนทานแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดสอนอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ดีด และศูนย์บริการ (เป็นการบุกเบิก Business Model นี้เป็นคนแรก ซึ่งถูกนำมาใช้กับ IBM และบริษัทไอทีต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน) โดยโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดนั้นได้ให้อบรมแก่ผู้หญิง และเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าไปทำงานในสำนักงาน (ที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดจาก Remingtion) มากขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้การใช้งานเครื่องพิมพ์ดีดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงแป้นพิมพ์ และคิดค้นการพิมพ์แบบสัมผัส จนกระทั่งปี 1893 ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดเจ้าใหญ่ในสมัยนั้นได้ยอมรับให้แป้นพิมพ์แบบ QWERTY เป็นมาตราฐาน และถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

blog qwerty sholes gidden
เครื่องพิมพ์ดีด Sholes & Gidden ผลิตโดย Remington

การเข้ามาของยุคไฟฟ้า กับแป้นพิมพ์ที่ไม่ได้รับความนิยมนัก

เมื่อยุคไฟฟ้าได้เข้ามาเครื่องพิมพ์ดีดก็ได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร รวมทั้งกลไกแป้นพิมพ์ก็ยังถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้านั้นจะไม่มีกลไกให้เกิดการติดขัด แต่แป้นพิมพ์รูปแบบ QWERTY ก็ยังถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบในการผลิต จนกระทั่งช่วงทศวรรษ 1930 ได้มีการทำวิจัย และจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์ทางเลือกโดย Dr. August Dvorak ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบให้ตัวอักษรที่ถูกใช้บ่อยอยู่ที่จุดพักนิ้ว (Home row) เพื่อลดการขยับนิ้วมือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์​ และลดการบาดเจ็บข้อมือจากอาการ Repetitive Strain Injury

blog qwerty teletype
เครื่อง Teletype

อย่างไรก็ตามแป้นพิมพ์ Dvorak (ตั้งชื่อตามผู้คิดค้น) นั้นไม่ได้รับความนิยมมากนักเพราะแป้นพิมพ์ QWERTY นั้นได้ครองตลาดผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และรวมถึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยนั้น หลังจาก Dvorak พยายามนำเสนอแป้นพิมพ์ของเขาต่อเนื่องอยู่หลายสิบปีแต่ก็ยังไม่ได้ความสนใจ เขาก็ได้เสียชีวิตลงในปี 1975 แต่ในปี 1982 สถาบัน American National Standards Institute (ANSI) ก็ได้ยอมรับให้ Dvorak เป็นแป้นพิมพ์ทางเลือกอีกแบบหนึ่ง (ส่งผลให้ผู้ผลิต OS ใส่แป้นพิมพ์เข้ามา โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์ Dvorak ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติม)

blog qwerty dvorak
รูปแบบแป้นพิมพ์ ​Dvorak

กำเนิดแป้นพิมพ์ยุคดิจิตอล

เมื่อยุคของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาถึง และมีการพัฒนาความสามารถของ ​OS ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ทำให้จำนวนผู้ใช้งานแป้นพิมพ์ Dvorak มากขึ้นเพราะไม่ต้องง้อผู้ผลิตแป้นพิมพ์ แต่แป้นพิมพ์ Dvorak นั้นมีอุปสรรคแก่ผู้ที่จะเปลี่ยนมาใช้ เช่น ความแตกต่างของการจัดวางตัวอักษรระหว่างแป้นพิมพ์ QWERTY และ Dvorak ที่มากเกินไป และ shortcut key ที่อยู่มือซ้ายถูกย้ายออกไป เช่น copy, paste เป็นต้น (Copy/Paste Engineer ไม่ถูกใจสิ่งนี้)

ในปี 2006 Shai Coleman ได้นำเสนอแป้นพิมพ์ Colemax ที่ออกแบบมาปิดจุดด้อยของแป้นพิมพ์ Dvorak ที่กล่าวมา และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีก รวมถึงได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้แป้นพิมพ์ Colemax ยังไม่ได้รับเป็นมาตราฐานแต่ผู้พัฒนา OS ก็ได้เพิ่มมาเป็นตัวเลือกแก่ผู้ใช้งาน (สามารถเลือกใช้ได้ใน Mac OS และ Linux แต่ยังไม่รองรับใน Windows)

blog qwerty colemax
รูปแบบแป้นพิมพ์ Colemax

ทิ้งท้าย —

เห็นได้ว่าแป้นพิมพ์ QWERTY ถูกคิดค้น ถูกเริ่มเผยแพร่การใช้งานจนเลยยุคสมัยของมันมานานมากแล้ว แต่ก็ยังเป็นแป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากการใช้งาน และการเรียนการสอนต่อ ๆกันมา แต่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด การเรียนรู้ และเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะในยุคนี้คงยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ต่างโดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษา และฝึกฝนกันได้จากลิ้งค์ใน references ข้างล่างได้

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.