ทำความรู้จักการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล e-KYC และข้อดีของ NDID

ไทย

ยืนยันตัวตน

เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น หลายองค์กรจึงพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โรงพยาบาล ตลอดจนบริการของหน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของโลกเทคโนโลยีทำให้วิธีการยืนยันตัวตนแบบ KYC หรือ Know Your Customer มีความปลอดภัยน้อยลง ส่งผลให้เกิดการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล  (e-KYC หรือ Electronic Know Your Customer) ขึ้นมา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรและผู้ใช้งานผ่านระบบดิจิทัล

ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปทำความรู้จักกับการยืนยันตัวแบบดิจิทัล พร้อมข้อดีที่เหนือกว่าการยืนยันตัวตนแบบ KYC ทั้งในมุมมองขององค์กรและผู้ใช้บริการ

การยืนยันตัวตนแบบ KYC

การยืนยันตัวตนแบบ KYC เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิมที่ธนาคารและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นิยมใช้ โดยผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ด้วยบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน นอกจากนี้ ยังมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อกำหนดขององค์กรนั้นๆ  อาทิ ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ ซึ่งมีชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน

 

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนแบบ KYC ไม่สามารถตอบโจทย์องค์กรและผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการยืนยันตัวตนแบบ KYC ยังมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหลายประการ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การทุจริตภายในองค์กร ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล

การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของหน่วยงานสำหรับยืนยันตัวตนได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลที่นิยมใช้ ได้แก่

1. การพิสูจน์ตัวตน 2 ขั้นตอน (Two-Factor Authentication)

การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน 2 ชั้น ที่ระบบส่งให้ผู้ใช้งานในการพิสูจน์ตัวตน เช่น รหัส OTP ( One Time Password) หรือรหัสโทเคน (Token) เป็นต้น

2. การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ (Biometric Authentication)

วิธีการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า รูม่านตา หรือเสียง เป็นต้น โดยระบบจะทำการอ่านข้อมูลชีวภาพเหล่านี้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. การยืนยันตัวตนด้วยความรู้ (Knowledge-Based Authentication)

วิธีการยืนยันตัวตนด้วยการตอบคำถามเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อสุนัขตัวแรก ชื่อโรงเรียนมัธยม และอื่นๆ โดยระบบจะให้ผู้ใช้งานตั้งค่าคำตอบที่ถูกต้องไว้ในตอนแรก

การยืนยันตัวตนแบบ NDID

การยืนยันตัวตนแบบ NDID หรือ National Digital ID เป็นการยืนยันตัวแบบดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนของภาครัฐไทย นำร่องพัฒนาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปรียบเสมือนบัตรประชาชนดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ยืนยันตัวตนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้

 

การลงทะเบียนในระบบ NDID สามารถทำได้ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่ายใบหน้า โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในระบบและเชื่อมโยงกับองค์กรในเครือข่ายผ่านบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ในครั้งถัดไป

ข้อดีที่เหนือกว่าของการยืนยันตัวตน NDID

1. ความปลอดภัยสูง

เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่บนระบบบล็อกเชน ซึ่งมีความโปร่งใสและปลอมแปลงได้ยาก ทำให้มีความปลอดภัยสูง

2. สะดวกสบาย

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนมากมาย หรือต้องยืนตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการต่างๆ

3. ประหยัดเวลา

ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาขององค์กรนั้นๆ เพื่อทำธุรกรรมและยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและรอคิว อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานอีกด้วย

4. ลดต้นทุนให้องค์กร

องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างทรัพยากรบุคคลเพิ่ม

ยกตัวอย่างบริการยืนยันตัวตนของ SCB ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนแบบ NDID ที่ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือธนาคาร SCB ทุกสาขา ซึ่งช่วยยกระดับการทำธุรกรรมทางการเงินให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Technology)

หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการยืนยันตัวตนแบบ eKYC คือ คลาวด์คอมพิวติ้งแพลตฟอร์ม (Cloud Computing Platform) ซึ่งช่วยให้องค์กรจัดเก็บ ประมวลผล จัดการ วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

โดยองค์กรสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดของคลาวด์คอมพิวติ้งแพลตฟอร์มได้ ด้วยคลาวด์โซลูชัน (Cloud Solutions) ซึ่งควรเลือกใช้คลาวด์โซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กรได้อย่างลงตัว

แนะนำ Cloud Solutions ของ SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังมีการให้บริการอื่นที่พัฒนาบน Cloud Infrastructure เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ อาทิเช่น e-KYC, KYC และ NDID ที่องค์กรสามารถใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเอง หากองค์การใดที่มีความต้องการการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

 

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.