NDID คืออะไร? รวม 5 ประเทศ ต้นแบบรัฐบาลดิจิทัล หรือ e-Government

ไทย

NDID คืออะไร สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีล้วนเป็นไปอย่างเข้มข้น ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things มีราคาถูกลง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของประชาชน ทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องพยายามปรับตัวตาม เพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชน โดยรัฐบาลหลายประเทศเลือกทำสิ่งที่เรียกว่า e-Government หรือรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีบริการ NDID เข้ามามีบทบาทร่วมด้วย

e-Government คืออะไร?

รัฐบาลดิจิทัล หรือ e-Government คือ การที่รัฐบาลให้บริการภาครัฐต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ ในส่วนของ NDID คือ หนึ่งในรูปแบบบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (eKYC หรือ e-KYC) ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้บริการทางภาครัฐ ป้องกันการถูกสวมรอยตัวตนโดยผู้ไม่หวังดี

5 ประเทศ ต้นแบบรัฐบาลดิจิทัล

1.ประเทศเดนมาร์ก

สำหรับประเทศเดนมาร์กมีบริการภาครัฐที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์มากกว่า 100 รายการ เรียกได้ว่าเป็นประเทศอันดับ 1 ที่มีการใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์มากที่สุดในดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2.ประเทศเกาหลีใต้

ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีการใช้บริการภาครัฐแบบออนไลน์มากเป็นอันดับ 2 ในดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบริการภาครัฐแบบออนไลน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประกันสุขภาพ และระบบการขอสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์

3.ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศที่ก้าวขึ้นมาอันดับที่ 3 อย่างรวดเร็ว ในดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ระบบ e-Government ของประเทศเอสโตเนียยังถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เนื่องจากบริการภาครัฐกว่า 99% เป็นแบบออนไลน์ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.ประเทศสิงคโปร์

หากพูดถึงอันดับ 1 ในอาเซียน ก็ต้องพูดถึงประเทศสิงคโปร์ที่ครองตำแหน่งอันดับ 2 ในเอเชีย และอันดับที่ 11 ของโลกในดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ตั้งเป้าที่จะให้บริการภาครัฐต่าง ๆ กว่า 70% อยู่บนคลาวด์ ภายในปี 2023

5.ประเทศไทย

ในขณะที่ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่ e-Government แล้วเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลเดินหน้าให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-LandsAnnoucement ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อการรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ Tax Single Sign On ที่มีการยืนยันตัวตนแบบ One-Time Password (OTP) เพื่อความปลอดภัย

 

โดยแพลตฟอร์มกลางที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทยก็คือ NDID ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการใช้บริการภาครัฐแบบออนไลน์ของประชาชนชาวไทย แล้ว NDID ปลอดภัยมากเพียงไหน?

การใช้บริการ NDID มีความปลอดภัยแค่ไหน

บริการ NDID ปลอดภัยมากเพียงไหน?

ความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ที่สูงขึ้น ในส่วนของ NDID ถูกออกแบบด้วยหลักการ Data Security and Privacy by Design มีการเก็บข้อมูลแบบ Decentralized โดยการใช้ Blockchain ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ไม่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ดังนั้นบริการ NDID จึงถือได้ว่ามีความปลอดภัยสูง

 

โดย SCB TechX มีบริการ eKYC สำหรับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และอื่น ๆ ที่ต้องการระบบ eKYC ไปรองรับกับบริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ซึ่งบริการ eKYC ของ SCB TechX สามารถแบ่งบริการเด่นได้ 4 บริการ ดังนี้

1.Liveness & Optical Character Recognition (OCR)

บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการกับบุคคลในบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลดิจิทัลได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่

2.Liveness & Face Recognition

บริการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการกับบุคคลในภาพถ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

3.DOPA Gateway

บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการว่าตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองหรือไม่

4.NDID Proxy

บริการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนแบบ Cross platform ช่วยให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ NDID โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบ

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการนำ eKYC มาใช้

แล้วธุรกิจทางการเงินที่นำ eKYC มาใช้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?

1.ลดขั้นตอนในการทำงานของพนักงาน

การใช้ eKYC จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกข้อมูล อีกทั้งพนักงานยังไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลของลูกค้าใหม่ซ้ำ ๆ เพราะ eKYC จะช่วยจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเดิมไว้ในฐานข้อมูล

2.ลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงธุรกรรมทางการเงิน

โดย eKYC จะช่วยลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงธุรกรรมทางการเงิน เช่น การปลอมแปลงตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแทนบุคคลอื่นแบบไม่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ

เนื่องจาก eKYC  ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลของลูกค้าเดิมอยู่ในฐานข้อมูล ธุรกิจจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการให้ดีกว่าเดิม ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงจุด

4.ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ธุรกิจที่ใช้ eKYC สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบ 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน ฝากเงิน หรือซื้อ-ขายกองทุน เป็นต้น ทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกในการใช้งานบริการของธุรกิจ

 

สรุปแล้ว NDID คือ บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (eKYC) รูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง SCB TechX เองก็มีบริการ eKYC ที่น่าเชื่อถือ สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจได้

สนใจยกระดับธุรกิจด้วยบริการ eKYC จาก SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้บริการ eKYC ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลที่ช่วยยกระดับการให้บริการของธุรกิจ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

 

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ eKYC (คลิก)

สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.