ทำความรู้จัก Microsoft Azure ตอบโจทย์องค์กรแบบรอบด้าน

ไทย

Microsoft Azure 1

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำงานและการเติบโตขององค์กรในปัจจุบัน เพราะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดต้นทุนได้มากกว่าศูนย์ข้อมูลในองค์กร (On-Premise Data Center) ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปทำความรู้จักกับ Azure อันเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งแพลตฟอร์ม (Cloud Computing Platform) จากผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างไมโครซอฟท์ (Microsoft)

Microsoft Azure คืออะไร

Microsoft Azure คือ คลาวด์คอมพิวติ้งแพลตฟอร์มที่เป็นมากกว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไป เพราะ Azure มาพร้อมกับเครื่องมือมากมายที่รองรับการใช้งานในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการประมวลผล ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ โดยบริการของ Azure แบ่งออกเป็น 3 บริการหลัก ได้แก่

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางไอที (IT) ผ่านคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นเซิฟร์เวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และเครื่อข่าย ช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง อาทิ Azure Data Lake Storage, Virtual Networks และ Azure Data Box เป็นต้น

2. Platform as a Service (PaaS)

บริการให้เช่าแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับนักพัฒนา อาทิ Azure App Service, Azure IoT Hub และ API Management เป็นต้น

3. Software as a Service (SaaS)

บริการให้เช่าแอปพลิเคชันของไมโครซอฟท์บนคลาวด์ อาทิ Microsoft 365, Azure Monitor และ Microsoft Fabric เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ตัวอย่างการใช้งาน Azure

ด้วยบริการที่หลากหลายทำให้ Azure รองรับการใช้งานขององค์กรที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว เช่น

1. การทำ e-KYC

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ e-KYC (Electronic Know Your Customer) หรือบริการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างธนาคาร ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ หน่วยงานรัฐ และอื่นๆ  แพลตฟอร์ม Azure สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการทำ e-KYC ต้องอาศัยพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่และเครื่องมือประมวลผล จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งานด้วย

2. การทำ KYC

การทำ KYC (Know Your Customer) หรือบริการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ E-Commerce หน่วยงานรัฐ และอื่นๆ โดยเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ต้องอาศัยข้อดีของบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ทั้งความยืดหยุ่นของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เครื่องมือประมวลผลขั้นสูงที่ต้องใช้ AI หรือ Machine Learning รวมถึงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งานด้วย

3. การทำ NDID

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ NDID (National Digital Identity) หรือบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ทั้งแรม (RAM), พื้นที่จัดเก็บ (Storage) และซีพียู (CPU) ซึ่งบริการของ Microsoft Azure จะช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้บนระบบคลาวด์

Microsoft Azure ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างไร?

แน่นอนว่าเกือบทุกองค์กรในปัจจุบันต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และด้วยบริการอันหลากหลายของ Microsoft Azure ทำให้แพลตฟอร์มสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้หลากหลายด้าน เช่น

1. ประหยัดงบประมาณ

การเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้บนระบบคลาวด์ ทำให้องค์กรประหยัดงบประมาณการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้มากกว่า

2. ความสะดวกสบาย

บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

3. ความปลอดภัยสูง

คลาวด์คอมพิวติ้งมีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลและการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ บนคลาวด์ได้รับการรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรไซเบอร์

4. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร

บริการคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

จุดเด่นที่เหนือกว่าของ Microsoft Azure

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งอยู่หลากหลายราย แต่ Microsoft Azure เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่รายที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานในระดับสากล โดย Microsoft Azure มีจุดเด่นดังนี้

1. ศูนย์ข้อมูลมากกว่า 60 แห่ง ใน 20 ภูมิภาคทั่วโลก

ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Azure ได้อย่างรวดเร็วและเสถียร

2. นำเสนอมากกว่า 200 บริการ

แพลตฟอร์ม Azure มาพร้อมบริการมากกว่า 200 บริการ ครอบคลุมความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Azure ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับสอดคล้องกับกฏหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศได้

Microsoft Azure

ความสำคัญของ Cloud Solutions ต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริการคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีบริการที่ครอบคลุมความต้องการขององค์กรได้มากเพียงใด แต่หากขาดทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ที่ช่วยให้องค์กรเข้าถึงบริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะไม่สามารถดึงความสามารถของบริการคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

โดยบริการ Cloud Computing มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการต่างๆ ของแพลตฟอร์มคลาวด์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลและการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์มคลาวด์ด้วย

แนะนำ Cloud Solutions ของ SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์จากผู้ให้บริการระดับสากลหลากหลายราย ทั้ง Microsoft, AWS, Google และ Huawei

 

ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.