บริการ eKYC จาก SCB TechX

ไทย

scb techx ekyc service

เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะรู้จัก หรือได้ยินคำว่า eKYC กันมาบ้าง โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมานี้ แต่อีกหลาย ๆ คน ก็อาจจะไม่รู้จัก หรือคุ้นเคยกับคำ ๆ นี้มากนัก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบริการ eKYC ซึ่ง SCB TechX ให้บริการกันค่ะ

eKYC คืออะไร

ก่อนที่จะพูดถึง eKYC ก็ควรมาทำความรู้จักกับ KYC กันก่อนว่าคืออะไร

KYC (Know Your Customer) คือ กระบวนการในการทำความรู้จักกับลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ก่อนผู้ให้บริการจะทำการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ก็ต้องไปที่สาขาของธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งลูกค้าก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางฝ่ารถติดไปที่ธนาคาร รอคิว กรอกข้อมูลต่างๆ และสามารถดำเนินการได้เฉพาะช่วงเวลาทำการของสาขาเท่านั้น จะเห็นได้ว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากนัก eKYC จึงเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้

eKYC (Electronic Know Your Customer) หมายถึง อีกหนึ่งรูปแบบในการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้นแทนการทำ KYC รูปแบบเดิมที่มีความยุ่งยากและเสียเวลา โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้การเดินทางไปทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินเป็นเรื่องยุ่งยาก eKYC จึงเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินแบบไร้สัมผัส ที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี eKYC มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยมีการประมาณการการเติบโตของ eKYC Market Size ทั่วโลกจากมูลค่า USD 291.14 ล้าน ในปี 2019 เป็น USD 1,568.95 ล้านในปี 2027 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 23.4%*ต่อปี ระหว่างปี 2019–2027

จากการที่ KYC/ eKYC เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน, ผู้ให้บริการ e-Wallet และ e-Payment, บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต., บริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ต้องมีการจัดทำ KYC/ eKYC นั้น ทาง SCB TechX จึงได้พัฒนาบริการ eKYC ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจที่ต้องมีการทำ eKYC รายละเอียดของบริการ eKYC ของ SCB TechX นั้น มีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ

บริการ eKYC ของ SCB TechX

SCB TechX เราให้บริการ eKYC ทั้งหมด 4 บริการด้วยกัน ได้แก่

1. Liveness + OCR : แบ่งเป็น 2 บริการย่อย ได้แก่

a. OCR (Optical Character Recognition) : เป็นการนำเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปอนาล็อกมาเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเทคโนโลยีทุ่นแรงที่ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูลของลูกค้าและของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลจากภาพถ่ายบัตรประชาชนของลูกค้า สามารถใช้เทคโนโลยี OCR มาแปลงเป็น Auto fill in ของข้อมูลจากบัตรประชาชนแทนการพิมพ์ ทำให้ช่วยลดเวลาในการกรอกข้อมูลของลูกค้า และลดเวลาการทำรายการทั้งหมดให้เร็วขึ้น

b. OCR (Optical Character Recognition) + Face Match : บริการตรวจสอบว่าลูกค้าที่ต้องการทำรายการ กับเจ้าของบัตรประชาชนเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยให้ลูกค้าถ่ายภาพเซลฟี่หน้าตัวเอง เพื่อนำมาตรวจสอบกับรูปในบัตรประชาชน

2. DOPA Gateway : บริการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองว่า บัตรประชาชนที่ลูกค้านำมาแสดงยังมีสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่

3. NDID Proxy : บริการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันตัวตนแบบ cross platform ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเชื่อมต่อตรงกับ NDID เอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและดูแลระบบลงไปได้

4. Biometric Comparison : บริการตรวจสอบว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรม กับภาพถ่ายของลูกค้าที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เสียงพูด เข้ามาช่วย

scb techx ekyc user journey

แพ็กเกจการให้บริการ eKYC ของ SCB TechX

1. SDK Package : SDK ของ SCB TechX ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงชุด API ของ eKYC service เช่น Liveness+OCR โดยลูกค้าสามารถนำ SDK ไป integrate กับ Solution ของตนเองและปรับแต่งตาม customer journey ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตนเองได้

scb techx ekyc user sdk package

2. Connect NDID Platform via Proxy : รูปแบบนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีความต้องการในการใช้ SDK และได้มีการพัฒนาระบบ front-end เรียบร้อยแล้ว เพียงต้องการใช้บริการ NDID โดยเชื่อมต่อผ่าน Proxy ของ SCB TechX ซึ่งมีข้อดีคือลูกค้าไม่ต้องลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์ตั้ง node เอง, ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกับ NDID Platform เอง ตลอดจนไม่ต้องอัพเกรด Node หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่วช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้

scb techx ekyc NDID platform

ประโยชน์ของบริการ eKYC

· ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด fraud เช่น การฟอกเงิน การโจรกรรมทางการเงิน หรือการปลอมแปลงตัวตนของผู้ทำธุรกรรม

· ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร รวมไปถึงลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนตรวจสอบบุคคล ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้

· ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยชุดโปรแกรมที่ง่ายในการเชื่อมต่อ

· เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการใช้บริการที่มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าทำสามารถทำรายการออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม. ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันการเงิน

หากบริษัท หรือองค์กรใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร, ผู้ให้บริการ e-Wallet และ e-Payment, บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต., บริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความต้องการที่จะทำ eKYC เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ทาง SCB TechX ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษา ตลอดจนประเมินความพร้อมของระบบต่างๆ เพื่อให้รองรับกับบริการ eKYC ในการให้บริการลูกค้าของแต่ละบริษัท โดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ eKYC ได้ที่ contact@scbtechx.io

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.