6 ข้อดี Data Solutions ช่วยทำ Data-Driven Marketing อย่างตรงจุด

ไทย

ข้อดี Data Solutions

ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจัง เพราะข้อมูลสามารถช่วยให้บุคคล, ธุรกิจ หรือองค์กร ตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินงานไปในทิศทางใด จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด โดยการจัดการข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า Data Solutions ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรวบรวม, จัดเก็บ, ประมวลผล, วิเคราะห์ และการจัดการข้อมูลสำหรับนำมาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน

 

ปัจจุบันมีหลายธุรกิจสรรค์สร้างเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน Data Solutions ยกตัวอย่าง Microsoft SQL Server ของบริษัท ไมโครซอฟต์ (Microsoft) และ Google BigQuery ของบริษัท กูเกิล (Google) ซึ่งเครื่องมือ Data Solutions แต่ละตัวมีข้อดีด้านการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แล้วข้อดี Data Solutions มีอะไรบ้าง?

ข้อดี Data Solutions

โดยตัวอย่างของข้อดี Data Solutions ที่ SCB Techx นำมายกตัวอย่างในบทความนี้มี 6 ข้อ ได้แก่

1. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ

เครื่องมือ Data Solutions บางตัวมีฟีเจอร์ที่ช่วยคัดกรองคุณภาพของข้อมูล เช่น การกรองข้อมูลซ้ำซ้อน หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก เป็นต้น

2. ประหยัดต้นทุน

การใช้เครื่องมือ Data Solutions ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลได้ดีกว่า เพราะซอฟต์แวร์สามารถทำ Data Solutions ได้เร็วกว่ามนุษย์ ส่งผลให้องค์กรไม่ต้องเสียทรัพยากรมนุษย์ไปกับการทำ Data Solutions และไม่ต้องจ้างคนทำงานเพิ่ม

3. วางแผนกลยุทธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Data Solutions สามารถนำมาคาดการณ์แนวโน้มของเหตุการณ์ได้ เช่น แนวโน้มของจำนวนคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปี 2024 จึงสามารถนำแนวโน้มเหล่านี้มาวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

4. ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

นอกจากความสามารถในการทำ Data Solutions แล้ว เครื่องมือ Data Solutions บางตัวยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการถูกขโมย หรือก่อกวนจากผู้ไม่หวังดี ซึ่งมีข้อมูลบางประเภทที่ต้องอาศัยการรักษาความปลอดภัยสูง เช่น เลขบัตรประชาชน, บ้านเลขที่ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น

5. เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

การตัดสินใจบางอย่างอาจต้องทำในทันที เครื่องมือ Data Solutions จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จึงทำให้สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างทันท่วงที แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจด้วยข้อมูล ไม่ใช่การตัดสินใจโดยอ้างอิงดุลยพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า

6. ช่วยตัดสินใจ

อย่างที่กล่าวไปว่าเครื่องมือ Data Solutions สามารถคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน มันสามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ด้วย ทำให้องค์กร หรือธุรกิจตัดสินใจทิศทางในการดำเนินงานต่อไปได้

 

ยกตัวอย่าง บริษัท X ขายกระดาษทิชชูแห้ง และกระดาษทิชชูเปียก ซึ่งเครื่องมือ Data Solutions ได้แสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา แนวโน้มยอดขายของกระดาษทิชชูเปียกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มยอดขายของกระดาษทิชชูแห้งกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เครื่องมือ Data Solutions ยังแสดงผลคาดการเพิ่มด้วยว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า แนวโน้มยอดขายกระดาษทิชชูแห้งจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้บริษัท X ตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนเพิ่มกับสินค้าชนิดใด และควรปรับปรุงสินค้าชนิดใด

ระบบ Half-Automation และ ระบบ Automation

สำหรับเครื่องมือ Data Solutions มีให้เลือกใช้อยู่หลัก ๆ 2 ระบบ คือ ระบบ Half-Automation และ ระบบ Automation โดยระบบ Half-Automation จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และมนุษย์ อาจเป็นกรณีที่ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล แล้วมนุษย์เข้าไปทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

 

ส่วนระบบ Automation เป็นระบบที่ซอฟต์แวร์ทำงานด้วยตัวเองแบบทั้งหมด อาจมีการนำ Machine Learning ที่เป็น AI ประเภทหนึ่ง มาทำงานร่วมด้วย เช่น การใช้ Machine Learning เพื่อจำแนกประเภทของข้อมูล หรือการใช้ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน Data Solutions ในเชิงการตลาด

โดย Data Solutions สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล 1 ในตัวอย่างการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากก็คือ ใช้งานประกอบการตัดสินใจเชิงการตลาด หรือ Data-Driven Marketing เช่น

1. ใช้ Data Solutions เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดใหม่ ๆ

อาจเป็นการนำเครื่องมือ Data Solutions ไปใช้กับความสนใจของกลุ่มลูกค้า เพื่อดูว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้าง, มีความสนใจในเรื่องใด, มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าชนิดไหน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ทีมการตลาดตัดสินใจได้ว่าจะทำแคมเปญการตลาดแบบใดกับสินค้าชนิดไหนและกับลูกค้าคนไหน

 

ยกตัวอย่าง ห้าง A ใช้เครื่องมือ Data Solutions เก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้า พบว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ 1 แถม 1 ทีมการตลาดของห้าง A อาจออกแคมเปญการตลาดใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นยอดขายที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

 

ในขณะเดียวกัน ทีมการตลาดของห้าง A สามารถเห็นได้ด้วยว่าสินค้าใดที่มียอดขายน้อยที่สุด และมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งจะช่วยให้ทีมการตลาดของห้าง A สามารถออกแคมเปญทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าที่ไม่ดีได้

2. ใช้ Data Solutions เพื่อ Data-Driven Marketing ที่คุ้มค่าที่สุด

เครื่องมือ Data Solutions สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าแคมเปญทางการตลาดใดที่ได้รับผลตอบแทนดี และแคมเปญใดที่มีผลตอบแทนไม่ดี ช่วยให้ทีมการตลาดตัดสินใจได้ว่าจะหยุด หรือลงทุนเพิ่มในแคมเปญการตลาดตัวไหน ช่วยให้ธุรกิจใช้ต้นทุนและทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 

ทั้งสองหัวข้อสามารถสรุปรวมเป็นเรื่องเดียวกัน คือ ใช้ Data solutions เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญทางการตลาด และขอเพิ่มอีกหัวข้อนึงคือการใช้ Data solutions ทำ Customer Value Management โดยวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้รู้สัญญานก่อนที่ลูกค้าจะยกเลิกหรือหยุดใช้บริการ (Churn) ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อป้องกันการ Churn ได้ต่อไป ซึ่งการทำ Customer Value Management นั้นช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ามี Customer Engagement มากขึ้นอีกด้วย

TechX Data Platform จาก SCB TechX

 

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย

 

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

 
 1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ
  บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น

 2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด
  TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด

 3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย
  Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability)
  นอกจากนี้ TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ให้แก่ลูกค้าด้วย
 

 

 

SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ

 

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)
สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร
Facebook: SCB TechX
Medium: medium.com/scb-techx
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.