Big Data คืออะไร? ข้อสำคัญควรรู้สำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล!

ไทย

Big Data คือ

ในวงการไอทีและธุรกิจดิจิทัล คำหนึ่งคำที่มักถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ คงหนีไม่พ้น Big Data เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟต์แวร์ และสื่อออนไลน์ที่มีความก้าวหน้าและกำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อมูลจำนวนมากในทุกๆ วินาที จนแทบล้นทะลัก


มาร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันกับ SCB TechX ว่า Big Data คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน และธุรกิจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดได้อย่างไรบ้าง

Big Data คืออะไร?

Big Data คือ ชุดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดยอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) หรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างก็ได้ เช่น

 • ข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์ หรือข้อมูลจากไฟล์ Excel
 • ไฟล์ Log, JSON, XML
 • ข้อมูลมัลติมีเดีย อาทิ วิดีโอ รูปภาพ โพสต์บนโซเชียลต่างๆ

การที่ Big Data เกิดขึ้นได้นั้น มีเหตุมาจากการที่โลกดิจิทัลสามารถเก็บข้อมูลได้แบบมหาศาล เพราะ Data สามารเกิดขึ้นได้ทุกวินาที ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชหาข้อมูลบน Google ที่มีมากถึง 6.3 ล้านครั้งต่อนาที หรือกว่า 8.4 หมื่นล้านครั้งต่อวัน ข้อมูลการใช้บริการสตรีมมิ่ง เช่น YouTube, Netflix หรือ Spotify ไปจนถึงการใช้งาน GPS มีการอัปเดตข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data อันมหาศาลทั้งนั้น

ประโยชน์ของ Big Data

คุณลักษณะ 7V ของ Big Data

โดยทั่วไป Big Data มีลักษณะสำคัญอยู่ 7 ข้อ ดังนี้

1. Volume (มีปริมาณมาก)

Big Data มีปริมาณข้อมูลอยู่มาก มีขนาดใหญ่ สามารถนับรวมได้ทั้งข้อมูลแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยทั่วไปข้อมูลต้องมีปริมาณมากกว่าหน่วย TB (Terabyte) ขึ้นไป

2. Velocity (เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ข้อมูล Big Data สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะมีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาอัปเดตตลอดแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการจราจร ที่แอปฯ แผนที่ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึง GPS ของผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของการจราจร เป็นต้น

3. Variety (มีความหลากหลาย)

อย่างที่กล่าวไปว่า Big Data เป็นข้อมูลที่เกิดจากหลายๆ แหล่ง จึงมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพ ตัวอักษร สภาพอากาศ ข้อมูลเรียลไทม์ ข้อมูลในอดีต ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจมาทั้งจากช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือจาก Open Data Source

4. Variability (เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง)

ข้อมูล Big Data ถือเป็นข้อมูลดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมาจากแหล่งเดียวกันก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการนำไปใช้งาน ดังนั้นทีม Data Analysis ของธุรกิจจึงต้องมีทักษะในการแยกแยะและตีความข้อมูลออกมาให้ตรงที่สุด

5. Veracity (มีคุณภาพและชัดเจน)

Big Data คือ การรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าไว้ด้วยกัน เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความถูกต้องชัดเจนของข้อมูล โดยข้อมูลใน Big Data นั้นควรเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งธุรกิจสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อในอนาคตได้

6. Visualization (สามารถนำเสนอได้)

ปริมาณและความซับซ้อนของ Big Data ทำให้การสรุปและตีความเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Data Analysist, Data Engineer และ Data Scientist ที่จะวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงนำเสนอให้กับเจ้าของธุรกิจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ เช่น กราฟ ตาราง ตัวเลขสถิติ เป็นต้น

7. Value (มีมูลค่า)

Big Data ต้องเป็นข้อมูลที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้ ซึ่ง มูลค่าของ Big Data มาจากการประมวลผลและวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) เช่น ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ความสนใจของลูกค้า หรือแนวโน้มของตลาด

นอกจากลักษณะสำคัญ 7V แล้ว ยังมีลักษณะอื่นๆ ที่สามารถบ่งบอกว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็น Big Data เช่น

 • Scalability – ขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่มีต้องสามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว
 • Relational – คือ เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้การประมวลผลสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Big Data ที่มีต่อธุรกิจ

พอทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของ Big Data กันไปบ้างแล้ว ต่อมา SCB TechX ขอมาบอกต่อประโยชน์ของ Big Data ให้ได้รู้กัน

1. เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

การวิเคราะห์ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และมองเห็นปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจ และวางแผนการทำงาน หรือแผนการตลาดได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

2. เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ ความสนใจของลูกค้าจากข้อมูลที่เกิดขึ้น ธุรกิจจึงสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าเดิม สามารถต่อยอดไปยังการทำ Loyalty Program หรือ Personalized Marketing เสนอสินค้าและบริการ รวมไปถึงโปรโมชันต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริงๆ

3. ลดค่าใช้จ่าย

ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และการผลิต ช่วยให้สามารถพบปัญหา หรือจุดด้อยในการดำเนินงาน พร้อมๆ กับปรับปรุงไปด้วยกัน สุดท้ายธุรกิจจะสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้นั่นเอง

4. บริหารจัดการความเสี่ยง

ธุรกิจสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในเชิง Predictive Analysis นำข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อทำนายอนาคต เช่น แนวโน้มของตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ซึ่งองค์กรจะรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และค้นหามาตรการป้องกันได้ทันท่วงที

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มตลาด ถือเป็นการเปิดช่องทางให้ธุรกิจรู้ถึงทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง

สรุปแล้ว Big Data คือ ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สามารถให้ประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจได้ในหลายด้าน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเช่นนี้ ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่าง Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) รวมไปถึง Data Platform ที่ชาญฉลาด

TechX Data Platform จาก SCB TechX

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

 1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ
  บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น

 2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด
  TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ ปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด

 3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย
  Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability) TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ด้วย

  SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)

สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร


Facebook: SCB TechX
Medium: medium.com/scb-techx
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.