SCB TechX คว้ารางวัล Business Transformation Partner Award of the Year จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์ นำพาลูกค้าองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

ไทย

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (“SCB TechX” หรือ “บริษัท ฯ”) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา Application และให้บริการธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) นำโดย นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา โกนกระโทก Platform Services Manager และ นายกฤษฎา รามณรงค์ Cloud Network and Service Integration Associate Director ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัล Business Transformation Partner Award of the Year ประเภท AI Innovation จากเวที Microsoft Thailand Partner Awards 2023 จัดโดย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ SCB TechX ในฐานะ Solution Partner Designation ของไมโครซอฟท์ ในการร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชันอันทันสมัยที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานแก่ลูกค้าระดับองค์กรผ่านการใช้นวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์

เพื่อนำเสนอดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความสมดุลทางธุรกิจ ทั้งด้าน Intelligence, Creativity, Productivity และ Connectivity ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ (Digital Transformation) และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้รูปแบบการให้บริการที่คำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible AI) สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ SCB TechX ในการมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

งาน Microsoft Thailand Partner Awards 2023 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูศักยภาพพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และเพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จ ผ่านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่และความเชี่ยวชาญในแต่ละวงการและอุตสาหกรรม พร้อมช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ด้วยแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากไมโครซอฟท์

SCB TechX คว้ารางวัล Business Transformation Partner Award of the Year จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์ นำพาลูกค้าองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

Related Content

See more
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.
 • ทั้งหมด
  •   Back
  • Partnership
  • Services & Products
  • Others
  • Events
  • PointX Products
  • Joint ventures
  • Leadership

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.