>

>

| SCB Connect
รับมือความท้าทายที่เกิดจากความสำเร็จ

SCB Connect เป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่แสดงความสำเร็จของ SCB Connect ได้เป็นอย่างดี แต่ความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งความท้าทายให้กับทีมผู้พัฒนาเช่นกัน

 

SCB Connect เป็นผลงานการร่วมพัฒนาของ SCB Digital Banking และ SCB TechX เพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถรับการแจ้งเตือนรวมถึงเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพทางการเงินของลูกค้าดียิ่งขึ้นโดยมี Smart AI เรียนรู้และเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะช่วยเตือนชำระเงินและส่งข้อมูลข่าวสารให้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น

 

นี่เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทย ซึ่งใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก SCB Connect จึงกลายเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางในการให้บริการ และมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ความสำเร็จของ SCB Connect ได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ให้กับทีมผู้พัฒนา เพราะปริมาณการใช้งานที่มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มฟีเจอร์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลต่อความเสถียรของระบบ

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทีม SCB TechX จึงได้ทำงานร่วมกับทีม SCB Digital Banking อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบ ทั้งการคำนึงถึงปริมาณการใช้งานทุกครั้งในการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ และการทดสอบระบบอย่างรัดกุมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่คาดไม่ถึง นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาขึ้น ทีมนักพัฒนาทุกฝ่ายจะร่วมกันหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก


การให้ความสำคัญกับความเสถียรของระบบก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่วยให้ SCB Connect สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่นมาโดยตลอด ส่งผลให้ SCB Connect ได้รับคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจในระดับที่ดีอยู่เสมอ และมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคน


การที่นวัตกรรมประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันความสำเร็จในระยะยาวได้เสมอไป เพราะความสำเร็จสามารถนำความท้าทายมาให้เราได้เช่นกัน การมีทีมพัฒนาที่พร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด​

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.