>

>

| Cloud Solutions
บริการทรัพยากรด้านไอทีที่ยืดหยุ่นตามการใช้งานจริง

เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล บริการ Cloud Solutions จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ เนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ตลอดจน
สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

 

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการคลาวด์กับองค์กรขนาดใหญ่ และครอบคลุม Cloud provider ที่หลากหลาย SCB TechX จึงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

เหตุผลที่ควรให้ SCB TechX สร้างระบบ Cloud ให้องค์กรของคุณ

เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้าง Cloud และการสร้างแอปฯ Full-Stack บน Multi-cloud

ทีมออกแบบสถาปัตยกรรม และพัฒนาซอฟต์แวร์ของ SCB TechX มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud และการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Full-stack บนทุก Cloud platform (Multi-cloud) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

บริหารจัดการทรัพยากร Cloud เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud infrastructure ของเรา มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการสร้าง การติดตั้ง การจัดการ ทำให้สามารถดึงประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรต่างๆ บน Cloud platform มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ทำให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ Cloud ทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน

ลดระยะเวลาการส่งมอบบริการ

SCB TechX ได้พัฒนาโซลูชันการบริหารจัดการงานและทรัพยากรแบบ Multi-cloud แบบ Self-service ซึ่งสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบบริการได้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การเริ่มต้นสร้างโครงการบน Cloud หรือ Project onboarding, initial and manage service, การจัดการ Software release และการ monitoring and alert นักพัฒนาสามารถสร้างทรัพยากรที่ต้องการจากแคตตาล็อกบริการที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อลดขั้นตอน และร่นระยะเวลาที่ต้องรอการเริ่มดำเนินงานสร้างทรัพยากรดังกล่าวใหม่ตั้งแต่แรก

มุ่งเน้นความปลอดภัยด้วย DevSecOps

SCB TechX คำนึงถึงความปลอดภัยในการพัฒนา และส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า จึงได้มีการประยุกต์ใช้หลักการของ DevSecOps ทั้งในส่วนของ Software และ Infrastructure (security guardrails, policy as a code) ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการติดตั้งแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ลดความซับซ้อนในการจัดการระบบเฝ้าระวัง

ช่วยให้องค์กรลดความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ด้วย Observability stack ของเรา ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจรที่ช่วยรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและสถานะของระบบแบบเรียลไทม์

ให้คำปรึกษาและแนะนำแบบครบวงจร

ทีมงานของ SCB TechX จะเข้ามาช่วยดูแล และให้คำแนะนำในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์แบบครบวงจร ตลอดจนการดำเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร้กังวล และใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้ตรงตามความชำนาญของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Cloud Solutions ของ SCB TechX

Union

Cloud Foundation and Landing Zone (Cloud Accelerator Program)

บริการ Cloud Foundation and Landing Zone นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรากฐาน Cloud ที่มั่นคง รองรับการขยายตัวได้ในอนาคต โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นการใช้คลาวด์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความปลอดภัยตามมาตรฐานตรงตาม CIS Compliance เพื่อให้การพัฒนาและการทำงานบนคลาวด์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Union-1

Cloud Security

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้งานคลาวด์ SCB TechX จึงมุ่งมั่นที่จะให้ความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดให้แก่องค์กร ด้วยบริการ Cloud Security นี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะประเมินความปลอดภัย (Security assessment) และทดสอบการเจาะระบบ (Penetration test) เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่เป็นจุดอ่อน และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

Union-2

Cloud Migration

การย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันไปยังคลาวด์เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SCB TechX จะช่วยวางแผนการย้ายข้อมูล กำหนดวิธีการโยกย้ายข้อมูล และทดสอบระบบ เพื่อให้การย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์เป็นไปอย่าง
ราบรื่นและปลอดภัย

Union-3

Cloud Operation Management

บริการ Cloud Operation Management ช่วยให้การบริหารจัดการคลาวด์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้เหมาะสมกับองค์กร

Cloud Solutions

บริการคลาวด์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล การใช้บริการคลาวด์จากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ธุรกิจของคุณปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่
Email: contact@scbtechx.io

บริการและผลิตภัณฑ์
SCB TechX พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับทุกธุรกิจ

| ส่งข้อความหาเรา

เรายินดีตอบทุกคำถาม
เพียงส่งข้อความหาเราที่

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด​

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.