ส่องสไตล์การทำงานสายเทคโนโลยีเพื่อพิชิตงานในฝันให้ได้อย่างใจหวัง

ช่วงไม่กี่ปีมานี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกต่างมีอัตราการเติบโตในหลาย ๆ ด้านแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่ได้จากผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการ ผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน...