Job Skills : Product Owner สายงานสุดเท่ เก่งเฉียบกันแบบตะโกน

ไทย

blog job skills product owner po

พี่เป็น Lead ของ Lab 1 ซึ่งดูแลการพัฒนาแอป SCB Easy มี 3 Squads และพ่วงตำแหน่ง PO Chapter Lead ดูแลสารทุกข์สุขดิบภาพรวมของ PO ภายใต้ Product Group 1 ครับ

หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัย พี่เริ่มงานแรกเป็นเซลส์ในบริษัทที่ให้บริการด้านสินเชื่อผ่อนชำระ หน้าที่คือออกไปหาร้านค้า จนมาวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าเราจะเป็นเซลส์อย่างนี้ต่อไปอีกกี่ปี เป้าหมายสูงสุดของการเป็น Top Sale คือสิ่งที่เราอยากเป็นหรือเปล่า เมื่อตกผลึกทางความคิดแล้วก็คิดว่าตัวเราชอบและสนใจในการทำ Product Development มากกว่า จึงเริ่มหางานในแวดวงการชำระเงิน (Payment) และได้มีโอกาสทำงานเป็น Product Manager (PM) ของธุรกิจธนาคารและ ไม่ใช่ธนาคาร ดูแลทั้งการพัฒนากลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ กำไรขาดทุน โดยการทำงานยังเป็นแบบทำให้เสร็จทีละขั้น (Waterfall Model) ซึ่งสมัยก่อนยังไม่รู้จักคำนี้หรอก รู้แค่ว่านี่คือขั้นตอนการทำงาน เราส่งความต้องการของลูกค้า (Requirement) ไปให้ IT เดี๋ยวถึงเวลาก็รออนุมัติทำงานตามขั้นตอนเป็นต้น

จนมาถึงยุคของ Smart Phone และ 3G มีบริษัท Start Up เกิดขึ้นมากมาย และโลกการทำงานที่นำคนจากหลายสายงานมาทำงานร่วมกัน มีกำหนดเป้าหมายระยะสั้น แบ่งเฟสงาน เพื่อส่งมอบงานชิ้นเล็ก ๆ ในเวลาอันสั้น (Agile) ก็เริ่มเข้ามา ในหัวตอนนั้นเริ่มอยากเรียนรู้ว่าการทำแอปฯ บน Smart Phone เป็นอย่างไร ช่วงนั้นได้รับโอกาสจากบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Wallet ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆ ในไทยที่ใช้ Agile ในการพัฒนา ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสาย Product Owner (PO) ของพี่เลย พี่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Virtual Card จับกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีกับสถาบันการเงิน แต่ยังเข้าไม่ถึงโลกของการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (Underbanked) ให้สามารถซื้อสินค้าดิจิทัล (Digital Goods) หรือ ซื้อสินค้า online ได้

Product Owner ต้องทำอะไรบ้าง? มีบทบาทสำคัญอย่างไร? อะไรถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสายงาน PO?

blog job skills product owner po2

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ PO คือ สะพานเชื่อมระหว่างลูกค้า ผู้ใช้งาน (User) และ ทีมงาน (Squad) โดย PO จะเป็นคนที่รับรายละเอียดความต้องการ (Requirement) มาจาก User และต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถอธิบายให้สมาชิกในทีม Squad เข้าใจถึงความต้องการที่ User อยากได้ มีการแตก Requirement ออกมาเป็นระดับ Feature ย่อยๆ (Epic Level) ให้ BA, SA, PM, UX, Dev, QA ไปทำงานต่อได้ เมื่อคนใน Squad มีคำถาม ข้อสงสัย หรือ ต้องการให้ยืนยันอะไร PO ต้องหาข้อมูล หาคำตอบ มาให้ เพราะข้อมูลที่มากพอจะส่งผลต่อความถูกต้องของงานที่จะได้รับ ก่อนส่งมอบงานให้แก่ User นอกจากดูแล Squad อีกด้านนึง PO ก็ต้องดูแลความสัมพันธ์กับ User ด้วย เมื่อรับ Requirement มาแล้ว หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะเวลาทำงานจนถึงส่งมอบงาน (Timeline) กำลังคนทำงาน (Resources) กำลังการผลิต (Capacity) นัดประชุมอัพเดตความคืบหน้าของงาน เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็น PO คือ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อ Requirement ที่ได้รับมา และส่งมอบอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความตระหนักถึงวิกฤติ หรือ ความเร่งด่วน (Sense of Urgency) ในการแก้ไขปัญหา และ สุดท้ายคือมีทักษะการบริหารจัดการ มีปฎิสัมพันธ์กับผู้คน (People Management Skills) ที่ร่วมงานด้วยทั้งภายในและภายนอกทีม หรือ บริษัท

คนทำงานสายนี้ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วหรือไม่? แล้วต้องมีผลงาน หรือ สไตล์แบบไหนถึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ?

blog job skills product owner po3

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานเสมอไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเป็นเด็กจบใหม่ สามารถเริ่มงาน PO ในระดับJunior และ Associate เรียนรู้งานจากหัวหน้างานหรือ PO รุ่นพี่ได้ เริ่มจากการทำงานชิ้นเล็กๆ โดยมีพี่ๆดูแลในช่วงแรกๆ สิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ไว ต้องกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมเองด้วย เมื่อทำงานไปได้ระดับนึงก็จะมีความรู้ทักษะของงานที่ทำมากขึ้น จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้น

ถ้าน้องๆที่จบใหม่สนใจอยากเป็น PO พี่เปิดกว้างนะ เราจะเรียนจบอะไรมาก็ได้ โดยเวลาสัมภาษณ์พี่จะดูความรู้อื่นๆของน้องๆ ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้ว น้องๆมี ทักษะอะไรบ้าง เป็นคนที่ติดตามความเป็นไปของโลก ได้มีประสบการณ์ลงไปทำ เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างหรือเปล่า เคยฝึกงานไหม ฝึกงานที่ไหน ลงทุนหรือรู้จัก หุ้น Crypto Currency, NFT หรือไม่ ชีวิตประจำวันใช้ Digital Payment มากน้องแค่ไหน เข้าใจขั้นตอนต่างๆอย่างไร ประมาณนี้ เพราะนื่คือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของเราว่าเราเหมาะกับการเป็น PO ในบริษัทเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) หรือไม่ ส่วนวิธีการทำงานพวกพี่ๆ ต้องสอนให้อยู่แล้วหลังจากพี่ตัดสินใจรับน้องๆ จบใหม่เข้ามาทำงาน

โปรดแชร์เทคนิคการบริหารคน บริหารทีมงาน ให้การทำงานประสบความสำเร็จ

blog job skills product owner po4

การที่ทีมจะประสบความสำเร็จได้ ทุกคนจะต้องมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารคือสิ่งสำคัญ ในฐานะหัวหน้างานพี่ต้องสื่อความให้ชัดเจนว่า เราทำงานนี้เพื่ออะไร เพื่อ KPI เพื่อรายได้ เพื่อบริษัท หากเป้าหมายไม่ชัดเจน บางคนอาจจะทำงานไปวันๆ ขาดความชอบ ความสนใจ ความมุ่งมั่น (passion) จนส่งผลต่อคุณภาพงาน คุณภาพทีม

การสื่อสารต้องเป็นสองทาง พี่เองก็ต้องรับฟังทีมงานด้วย เพราะทีมคือคนที่ทำงานจริง เห็นปัญหาจริง เมื่อทำงานไปแล้วมีข้อสงสัย สามารถถามหรือชี้แนะว่าควรทำอย่างไร พี่จะเปิดกว้างและรับฟังทีมงานเสมอ นอกจากนี้ต้องให้ความไว้วางใจให้กับทีม ทุกคนต้องมีสิทธิ์ในตำแหน่งและบทบาทของตนเองในการตัดสินใจงานที่รับผิดชอบบนพื้นฐานของความถูกต้อง และไม่สร้างความเสียหาย เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าได้เร็ว สุดท้ายการสร้างปฏิสัมพันธ์นอกเหนือจากงานก็สำคัญ พี่พยายามพูดคุยเรื่องอื่นๆกับน้องๆ สาระบ้าง ไร้สาระบ้าง หาเวลา ไปทานข้าว ไปดื่มกาแฟ ฯลฯ

ทำไมถึงเลือกทำงานเป็น PO ที่ SCB TechX

blog job skills product owner po5

เหตุผลที่เลือกมาสมัครงานที่ SCB TechX เพราะคิดว่า บริษัทนี้มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ชื่อละ ว่านี่คือบริษัทที่ทำ Tech นะ Tech เน้นๆ ไม่มีอย่างอื่นเจือปน และมีเปิดรับตำแหน่ง Lab Lead มาดูแอป SCB Easy พอดี ก็ต้องขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาส ได้เข้ามาทำงานที่นี่

ช่วงที่เข้ามาก็เป็นช่วงที่บริษัทกำลังเปลี่ยนแปลง หลายๆอย่าง ก็ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการทำงาน การรับงาน จากฝั่งธนาคาร และได้อยู่ใน กลุ่มพนักงานผู้ร่วมบุกเบิก (Pioneer Group) การปรับขั้นตอนการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Lean Process) แบบ Agile Methodology สุดท้าย Work Life Balance คือสิ่งสำคัญ แต่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรา ตรงต่อเวลา และ จัดสรรให้ดี ในสถานการณ์ Covid ที่ต้อง Work From Home จันทร์ถึงศุกร์ เช้าถึงเย็น งานที่ทำงาน งานที่บ้าน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว พี่ต้องบอกคนในครอบครัวให้ชัดเจน วันนี้ว่างกี่โมง เลิกกี่โมง ภรรยาและลูกจะได้รู้ว่า วันนี้กินข้าวที่บ้าน หรือ จะไปกินนอกบ้าน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ คือวันที่จะให้ครอบครัว 100%

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.