Tech Tips for Life: ChatGPT ช่วยงาน Data ได้มากกว่าที่คิด

ไทย

ช่วงนี้หลากหลายวงการต่างก็กล่าวถึง ChatGPT กันว่าเป็น “Game Changer” วันนี้เลยขอเชิญกูรูด้าน Data คุณแก้ว พีระศักดิ์ Senior Data Scientist จาก SCB TechX มาช่วยแชร์ประโยชน์และข้อจำกัดของ AI ตัวนี้ว่ามาช่วยงานอะไรเราได้บ้าง ไปตามอ่านกันเลยค่ะ 😊

ChatGPT เป็น Generative AI ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สร้างแบบจำลองทางภาษาให้ตอบคำถามได้แบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ถูกฝึกสอนมากมาย ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ ChatGPT คือ Large Language Model ที่ถูกสอนโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่างๆ

เช่น นวนิยาย ผลงานทางวรรณกรรม ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ตำรา และบทความวิชาการ เป็นต้น ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วเช่น

 • Chatbot: บริษัทสามารถพัฒนา Chatbot จากการใช้ ChatGPT มาให้บริการถาม-ตอบ ช่วยลูกค้าให้ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • Conversational AI: บริษัทนำ ChatGPT มาปรับใช้ในการสนทนาอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองโรงแรม หรือ การเดินทาง
 • การแปลภาษา: ChatGPT ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจภาษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 100 ภาษา

อย่างไรก็ดีแม้ ChatGPT จะมีประโยชน์มาก แต่ก็มีข้อจำกัดที่ผู้ใช้ควรรู้ เช่น

 • ด้านความเข้าใจ: ChatGPT เป็นแบบจำลองทางภาษาที่ถูกฝึกสอนด้วยข้อมูลที่มีอยู่ จึงมีปัญหาในการเข้าใจคำถามที่ซับซ้อน ไม่ชัดเจน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่สอดคล้องตามความต้องการได้
 • ด้านความถูกต้อง: ChatGPT อาจให้คำตอบที่ไม่เหมาะสม สาเหตุจากการได้ข้อมูลฝึกสอนที่ไม่ถูกต้อง เพราะChatGPT ยังไม่มีส่วนของการตรวจความถูกต้องของคำตอบ
  ดังนั้นสรุปสั้นๆว่าการใช้งาน ChatGPT ช่วยงานเราได้มากแต่ก็ต้องระมัดระวัง ตรวจทานให้ดีก่อนใช้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งาน

ท้ายนี้บริษัทเปิดให้บริการด้าน Data Platform ที่เป็น Solution ด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร หากท่านใดสนใจให้ทาง SCB TechX ช่วยเป็นที่ปรึกษา หรือจัดการด้านข้อมูลให้แก่องค์กรของท่าน สามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยที่ contact@scbtechx.io

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.