Tech Tips for Life: Real-Time Analytics and Its Impact on Decision-Making

ไทย

ข้อมูลเป็นร่องรอยที่เราสร้างและใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งปัจจุบันใครๆก็ต่างนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดด้วยกันทั้งนั้น วันนี้เลยชวนคุณ Rubina, Data Science Business Analyst จาก SCB TechX มาช่วยแชร์ว่า Real-time data กับ Real-time analytics คืออะไรแล้วมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างกันค่ะ


Real-time analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time เป็นการใช้ ‘Real-time data’ หรือ ‘Streaming data’ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดมาวิเคราะห์และ Action ต่อได้อย่างรวดเร็ว เช่น

 • แอปแนะนำเส้นทางจราจร: แอปเหล่านี้จะอัพเดตข้อมูลจราจรทันทีที่ใช้งานว่าเส้นทางไหนไปได้, เส้นทางไหนรถติด และแต่ละเส้นทางใช้เวลาเดินทางเท่าไร
 • เกมออนไลน์: ช่วยให้การเล่นเกมออนไลน์แบบกลุ่ม Multiplayer ที่ต้องแชร์ขอมูลระหว่างผู้เล่นเกิดขึ้นพร้อมกันได้ทันที
 • การติดตามต่างๆ: สามารถติดตามสินค้า, สถานะการส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางผู้รับได้แบบทันที


จากข้อมูลข้างต้นนี้ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไรบ้าง? Real-time analytics การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างฉับพลันทันที ช่วยให้เราแนะนำบริการหรือ สินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ เพิ่มโอกาสทางการขาย เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงด้านการทุจริตต่าง ๆ ได้ เช่น ธนาคารสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายผิดปกติและช่วยป้องกันความสูญเสียให้แก่ลูกค้าได้ทันท่วงที


อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การวิเคราะห์แบบ Real-time จะยังมีความท้าทายอยู่มากทั้งเรื่องของ ทักษะและทรัพยากรที่ต้องใช้ ความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานปริมาณข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และความแม่นยำของข้อมูล แต่การวิเคราะห์แบบ Real-time สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ องค์กรปัจจุบันจึงควรลองพิจารณาถึงประโยชน์ โอกาส และความเป็นไปได้นี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรดูนะคะ


หากท่านกำลังมองหา Solution ด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร SCB TechX ยินดีให้คำปรึกษา หรือจัดการด้านข้อมูล Data Platform ให้แก่องค์กรของท่าน โดยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ 
contact@scbtechx.io😊

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.