รู้จักกับ Design Patternsใ​น React

ไทย

Photo by Daniel K Cheung

Design Patterns คือรูปในการแก้ปัญหาของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาจะเจอปัญหาเหล่านั้นเป็นประจำจนกระทั่งมีคนหรือกลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันสร้างสิ่งที่เรียกว่า พิมพ์เขียวหรือ blueprint เพื่อนำรูปแบบของการแก้ปัญหานั้น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

 

Design Patterns ใน React

Photo by Vlad Hilitanu

โดยปกติ Design Pattern นั้นจะไม่ได้โฟกัสไปที่ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นหลัก หากแต่เป็นแค่พิมพ์เขียวที่เราสามารถนำไป implement ได้ไม่ว่าจะด้วยภาษาใดก็ตาม เช่นเดียวกับ ECMAScript Specification ที่เป็นสเปคที่ระบุไว้ในกระดาษจากนั้น JavaScript จึงค่อย ๆ เพิ่มความสามารถตามเข้าไปตามที่ระบุไว้

Design Patterns ใน React นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้ชุดเครื่องมือที่อยู่ในตัว Library นั้นเอง หรือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา โดยในแต่ละ Framework/Library จะมีรูปแบบในการเขียน การแก้ปัญหาที่ต่างกัน

 

Photo by Tingey Injury Law Firm

ในมุมของนักพัฒนาเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปแบบในการแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะนอกจากจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้ว ยังทำให้เราสามารถสร้างแอพพลิเคชันที่ยืดหยุ่นรองรับการเพิ่ม-ลดฟีเจอร์ใหม่โดยที่ไม่เจ็บปวดถึงตาย ท่านใดเคยเขียน React มาก่อนโดยอยู่สมัยที่ยังไม่มี React Hooks นั้นท่านอาจจะคิดถึงรูปแบบดังนี้

 • Presentational/ContainerComponent Pattern
 • Component Composition Pattern
 • Higher Order Component

 

หลังจากที่ React Hooks โลกทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูยูนิคอร์นที่ทำให้ชีวิตของนักพัฒนาดีขึ้นจึงได้เกิดรูปแบบที่นำเอาความสามารถของ Hooks ทำให้ชีวิตง่ายเยอะขึ้น ยกตัวอย่างรูปแบบที่อาจจะเคยได้เห็นกันมาบ้างคือ

 

 • Context Module Function Pattern
 • Compound Components Pattern
 • Flexible Compound Components Pattern
 • Props Collections and Getters Pattern
 • State Reducer Pattern
 • Control Props Pattern
Photo by Jan Tinneberg

สำหรับบทความนี้แค่เกริ่นก่อนครับว่าในบทความถัดไปจะมี Pattern อะไรบ้างให้เห็นภาพรวมไว้ก่อน ถ้ามีโอกาสจะนำมาเขียนให้อ่านรูปแบบที่มีอยู่ในยุคก่อนหน้าจนถึงยุคปัจจุบันที่ Hooks ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและทำให้ชีวิตนักพัฒนาดีขึ้น

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.