Cloud : เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่องค์กรต้องรู้

ไทย

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความทันสมัยของเทคโนโลยี นั้น เรามักจะได้ยินคำว่า “คลาวด์ (Cloud)” กันอยู่บ่อยๆ Cloud ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บข้อมูลออนไลน์หรือบริการเก็บข้อมูลอย่างเดียว แต่มันยังเป็นพื้นที่ที่เกิดนวัตกรรมและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในธุรกิจและองค์กรในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจในสมัยปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

Cloud คืออะไร
Cloud คือการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (เช่น เซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล, เครือข่าย, ซอฟต์แวร์) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากอุปกรณ์ใดก็ตาม โดยผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมอีกต่อไป คำว่า “Cloud” นั้น เปรียบเสมือนกลุ่มเมฆที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งก็คือศูนย์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านั้น

Cloud มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

 1. คล่องตัวและยืดหยุ่น : องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของทรัพยากรได้ตามความต้องการ ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการปรับแผนการดำเนินงานของธุรกิจ
 2. ลดต้นทุน : องค์กรไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และการบริหารทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาว
 3. เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา : ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชัน และทรัพยากรต่าง ๆ บน Cloud ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 4. ความปลอดภัย : มีมาตรการความปลอดภัยที่สูง ทำให้ข้อมูลขององค์กรมีความปลอดภัยจากการโจมตีและการสูญหายของข้อมูล
 5. การสำรองข้อมูล : มีระบบสำรองข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้ในกรณีฉุกเฉิน
 6. การได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย : ผู้ให้บริการ Cloud มีการอัพเดทเทคโนโลยีของตัวเอง ตลอดจนออกผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ องค์กรจึงสามารถใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาบริการ ดังกล่าวอีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่า การใช้งาน Cloud ในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในองค์กรเท่านั้น แต่ Cloud ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในยุคนี้

 

หากองค์กรไหนสนใจบริการ Cloud Solution และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ SCB TechX ได้ที่ contact@scbtechx.io หรือ www.scbtechx.io

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.