Cloud Storage คืออะไร? เจาะลึกเรื่อง Cloud

ไทย

Cloud-storage-1

จะดีกว่าหรือไม่? หากองค์กรสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากได้ในราคาที่ถูกลง สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้สะดวกขึ้น และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยประโยชน์เหล่านี้ คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกหันมาใช้บริการคลาวด์ (Cloud Service) กันมากขึ้น 


ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปทำความรู้จักกับ Cloud Storage หนึ่งในบริการที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

Cloud Storage คืออะไร?

Cloud Storage คือ พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่อยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดข้อมูลไปยัง Cloud Storage ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเรียกดูและดาวน์โหลดด้วยเช่นกัน

ประเภทของ Cloud Storage

ประเภทของบริการ Cloud Storage ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1. Public Cloud

Public Cloud หรือคลาวด์สาธารณะ คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บสาธารณะบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้ โดยมีผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บสาธารณะนี้ร่วมด้วย ซึ่งบัญชีผู้ใช้งานแต่ละบัญชีจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ 

 

โดยปกติ บริการ Public Cloud ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้งาน แต่จะมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด ดังนั้นจึงเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวทั่วไป หรือข้อมูลจำนวนน้อย

2. Private Cloud

Private Cloud หรือคลาวด์ส่วนตัว คือ บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบส่วนตัวบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนี้ได้จะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากโฮสต์เท่านั้น

 

โดยบริการ Private Cloud จะมีการเรียกเก็บค่าบริการแบบตายตัวจากผู้ใช้งาน อาจเป็นรายเดือน หรือรายปี ซึ่งมาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัยที่มากกว่า Public Cloud ดังนั้นจึงเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รายการเดินบัญชีขององค์กร ไปจนถึงรายชื่อและที่อยู่ของพนักงานในองค์กร

3. Hybrid Cloud

Hybrid Cloud หรือคลาวด์แบบไฮบริด คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Public Cloud และ Private Cloud ร่วมกัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยสูงไว้ใน Private Cloud ได้ และเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการการรักษาความปลอดภัยสูงไว้ใน Public Cloud ทำให้ประหยัดพื้นที่จัดเก็บบน Private Cloud

 

ข้อดีของ Hybrid Cloud คือ ค่าบริการที่ยืดหยุ่น โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามการใช้งานจริง ซึ่งประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการใช้งาน Private Cloud เพียงอย่างเดียว

ข้อดีของ Cloud Storage

การทำงานของ Cloud Storage คือ ผู้ใช้งานอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ของผู้ให้บริการ ส่งผลให้เกิดข้อดีหลายประการต่อผู้ใช้งาน อาทิ

1. ประหยัดต้นทุนมากกว่าศูนย์จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร (On-Permise Data Center)

ศูนย์จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร คือ การที่องค์กรลงทุนในเซิร์ฟเวอร์กายภาพ (Physical Server) หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีต้นทุนสูงและต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังต้องอาศัยการว่าจ้างผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนช่างบำรุงรักษา ทำให้การมีศูนย์จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้ต้นทุนสูง

2. ความยืดหยุ่นด้านการใช้งานสูง

องค์กรสามารถเพิ่ม หรือลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ

3. ความปลอดภัยสูง

ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งชั้นนำมักมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล

บริการบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งไม่ได้มีเพียงบริการ Cloud Storage เท่านั้น แต่ยังมีแอปพลิเคชัน เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนา และเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งรูปแบบบริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการที่ให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางไอที (IT) เช่น เซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำ พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่าย

2. Platform as a Service (PaaS)

บริการให้เช่าแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานแอปพลิเคชัน

3. Software as a Service (SaaS)

บริการที่ให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของตนเอง

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งบางเจ้ายังมีบริการเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก อาทิ Big Data Analytics, Machine Learning และ Containerization เป็นต้น

Cloud-storage-2

ความสำคัญของ Cloud Solutions

อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรมีความต้องการเฉพาะตัว ดังนั้นจึงต้องอาศัย Cloud Solutions ที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นๆ หรือมีความยืดหยุ่นสูงพอที่จะเข้ากับความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้

 

โดย Cloud Solutions คือ โซลูชันที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงบริการต่างๆ บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากนัก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการทำงานภายในองค์กร

แนะนำ Cloud Solutions ของ SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังมีการให้บริการอื่นที่พัฒนาบน Cloud Infrastructure เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ อาทิเช่น e-KYC, KYC และ NDID ที่องค์กรสามารถใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเอง หากองค์การใดที่มีความต้องการการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.