System Integrator คืออะไร? อนาคตการใช้หุ่นยนต์ในโรงงาน

ไทย

what-is-system-integrator

ณ ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์” คือ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์สำหรับสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถเข้าถึงการใช้งานหุ่นยนต์ได้มากขึ้น ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาหุ่นยนต์โรงงานเรียกว่า System Integrator

 

ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปรู้จักกับ System Integrator และอนาคตของการใช้งานหุ่นยนต์ในระดับอุตสาหกรรม

เหตุผลที่ต้องใช้หุ่นยนต์ในโรงงาน

การนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานมีจุดประสงค์หลัก คือ ทำหน้าที่บางอย่างแทนมนุษย์ โดยเฉพาะงานที่มีความอันตรายสูง อาทิ งานประกอบเครื่องจักร งานที่ต้องใช้ความร้อน และงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น นอกจากนี้ การนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานยังเอื้อประโยชน์ต่อภาพรวมการผลิตอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำ ความรวดเร็ว และระยะเวลาในการทำงาน เพราะหุ่นยนต์สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่ต้องพักได้นานกว่ามนุษย์

 

ยกตัวอย่างประเภทหุ่นยนต์ที่นิยมใช้ในโรงงาน ดังนี้

1. หุ่นยนต์แขนกล (Articulated Robot)

หุ่นยนต์แขนกลมีลักษณะคล้ายกับแขนมนุษย์ โดยสามารถเคลื่อนไหวได้หลายแกน เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

2. หุ่นยนต์สกาลา (SCARA Robot)

หุ่นยนต์สกาลามีลักษณะคล้ายกับหุ่นยนต์แขนกล แต่เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

3. หุ่นยนต์เดลต้า (Delta Robot)

หุ่นยนต์เดลต้าเป็นหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างลักษณะสามเหลี่ยม โดยมีความสามารถในการหยิบและวาง เหมาะกับสายการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว

ความสำคัญของ System Integrator

อย่างไรก็ตาม การนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานถือเป็นเรื่องท้าทายของผู้ประกอบการ เพราะบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์มักจะวางบทบาทของตนเองในฐานะผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้ข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น ส่งผลให้การนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบของหุ่นยนต์เพิ่มเติม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานสอดคล้องกับแนวทางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ดังนั้นบริษัท System Integrator จึงเข้ามามีความสำคัญในบทบาทดังกล่าว

System Integrator คืออะไร?

System Integrator หรือ SI คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติ โดยจะมุ่งเน้นไปที่หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงาน ซึ่ง System Integrator มีบทบาทตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการผลิตของโรงงานนั้นๆ ออกแบบระบบ ตั้งค่าพื้นฐานให้หุ่นยนต์ ไปจนถึงสอนการตั้งค่าและปรับแต่งหุ่นยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน 

โดย System Integrator จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดของหุ่นยนต์ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ่นยนต์ราคาสูง และลดความจำเป็นในการว่าจ้างทีมพัฒนาภายใน ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงการใช้หุ่นยนต์ได้มากขึ้น

หุ่นยนต์และคลาวด์คอมพิวติ้ง

หนึ่งในแนวทางที่บริษัท System Integrator นิยมนำมาใช้พัฒนาระบบหุ่นยนต์ คือ การผสานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Technology) เข้ากับการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นคลาวด์โซลูชัน (Cloud Solutions) ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Robotics as a Service หรือ RaaS เพื่อปลดล็อกขีดจำกัดการทำงานของหุ่นยนต์ โดยขั้นตอนในการเชื่อมต่อคลาวด์กับหุ่นยนต์ ได้แก่

1. ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย

การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, Bluetooth หรือสัญญาณ Ethernet ได้

2. ติดตั้งซอฟต์แวร์คลาวด์แพลตฟอร์ม

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์คลาวด์แพลตฟอร์มจะทำให้หุ่นยนต์สามารถเชื่อมต่อกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ได้

3. ตั้งค่าการทำงาน

การตั้งค่าข้อกำหนดการทำงานของหุ่นยนต์จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง

ข้อดีของการเชื่อมหุ่นยนต์กับคลาวด์

ตัวอย่างข้อดีของการเชื่อมหุ่นยนต์กับคลาวด์ ได้แก่

1. หุ่นยนต์สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้

คลาวด์จะเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ส่วนกลาง ซึ่งหุ่นยนต์ทุกตัวสามารถส่ง-รับข้อมูลจากคลาวด์เดียวกันได้ ส่งผลให้หุ่นยนต์วิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันได้

2. เข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับหุ่นยนต์ดูแลคลังสินค้า การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งจัดเก็บสินค้าในคลังที่อยู่บนคลาวด์ จะส่งผลให้หุ่นยนต์สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

3. ซอฟต์แวร์ทันสมัย

ผู้ดูแลระบบหุ่นยนต์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ทุกตัวผ่านคลาวด์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หุ่นยนต์มีซอฟต์แวร์ใหม่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

4. การเข้าถึงแบบเรียลไทม์

ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบการทำงานของหุ่นยนต์ได้แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยการเข้าถึงผ่านคลาวด์

5. ประหยัดต้นทุน

การเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับคลาวด์ช่วยประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการ เพราะทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสริมที่มีราคาแพง

what-is-system-integrator

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ส่งผลให้อนาคตของการประยุกต์ใช้คลาวด์กับหุ่นยนต์มีขีดจำกัดน้อยลงเรื่อยๆ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยการให้หุ่นยนต์ส่งข้อมูลการทำงานไปยังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ แล้วให้ปัญญาประดิษฐ์ทำการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานใหม่ หลังจากนั้นส่งข้อมูลกลับไปยังหุ่นยนต์ เพื่อยกระดับการทำงานของหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรกลที่จะทำงานซ้ำๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ หากหุ่นยนต์เจอตัวแปรที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม หุ่นยนต์จะไม่สามารถทำงานได้ หรือเกิดการ Error 

 

โดย SCB TechX ถือเป็น System Integrator ที่สามารถออกแบบคลาวด์โซลูชัน RaaS ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงการใช้งานหุ่นยนต์ในโรงงานได้ไม่ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ในโรงงานทำงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกับลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลให้กับผู้ประกอบการเองด้วยเช่นกัน

แนะนำ Cloud Solutions ของ SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และยังมีการให้บริการอื่นที่พัฒนาบน Cloud Infrastructure เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ อาทิเช่น e-KYC, KYC และ NDID ที่องค์กรสามารถใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเอง หากองค์การใดที่มีความต้องการการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

 

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.