Tech Tips for Life: เทคนิคเพิ่มความสำเร็จให้กิจกรรมการตลาดด้วย Uplift Model

ไทย

รู้ไหมว่า Uplift Model นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดแล้วยังลดต้นทุนได้อีกด้วย วันนี้ขอชวนคุณเจเจ วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ Senior Data Scientist จาก SCB TechX มาช่วยเผยเทคนิคการทำ Uplift Model โดยมีรายละเอียดดังนี้ Uplift Model เป็น Model ที่นำประวัติรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ มาวิเคราะห์ ทำนายผล แล้วนำผลที่ได้มาแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อรู้แนวโน้มว่ากลุ่มไหนควรกระตุ้นด้วยกิจกรรมการตลาด

 • กลุ่ม Sure Things: เป็นกลุ่มที่ตั้งใจซื้อสินค้าไม่ว่าจะได้รับการกระตุ้นหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นทางการตลาด

 • กลุ่ม Persuadables: จะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นทางการตลาด

 • กลุ่ม Lost Causes: ไม่สนใจสินค้าตั้งแต่ต้น แม้จะได้รับการกระตุ้น จึงไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปทำการตลาด

 • กลุ่ม Sleeping Dogs: จะตอบสนองในด้านลบทันที ทำให้ธุรกิจได้รับผลเสียจากการกระตุ้นทางการตลาด

ดังนั้นควรทำกิจกรรมการตลาดแค่กลุ่ม Persuadables ที่ตอบสนองต่อการทำ Campaign กลุ่มอื่นก็ประหยัดต้นทุนได้


สำหรับ Tips ทำ Uplift Model ให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 1. เลือกข้อมูลให้เหมาะสม
 2. ต้องรู้จักเลือกวิธีการทดลองและจัดกลุ่มการทดลอง (Control & Treatment) เช่นใช้เทคนิค Randomized Controlled Trials (RCTs)
 3. เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและธุรกิจ เช่น Decision Tree, Neural network, Random Forest, Gradian Boosting
 4. ปรับพารามิเตอร์และการเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เช่น การใช้เทคนิคการลดมิติ (Dimensionality Reduction) เพื่อลดความซับซ้อนของโมเดล
 5. ใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง Uplift Model ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาโมเดลได้


ใครชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ😊

ท้ายนี้บริษัท SCB TechX ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ที่คิดค้นและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนา และ Deliver Data ให้แก่องค์กรชั้นนำมากมาย
หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@scbtechx.io
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3Q2a9vd

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.