รู้จัก Cloud Service คืออะไร? พร้อมแนะนำข้อดีและข้อเสีย

ไทย

what-is-cloud-service

ในปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กันมากขึ้น เพราะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเก็บ ประมวลผล และสำรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องมือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางการตลาด หรือแม้กระทั่งเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

 

ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปทำความรู้จักกับ Cloud Service พร้อมแนะนำข้อดี และข้อเสียด้านการใช้งานสำหรับองค์กร

รู้จัก Cloud Service

บริการคลาวด์ หรือ Cloud Service คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ให้บริการได้ เปรียบเสมือนการเช่าใช้ทรัพยากรด้านไอที (IT) ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง ทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยรูปแบบของ Cloud Service ส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการคลาวด์ หรือ Cloud Service คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ให้บริการได้ เปรียบเสมือนการเช่าใช้ทรัพยากรด้านไอที (IT) ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง ทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยรูปแบบของ Cloud Service ส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

2. Platform as a Service (PaaS)

บริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับพัฒนา และปรับใช้ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา และมิดเดิลแวร์ (Middleware)

3. Software as a Service (SaaS)

บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนคลาวด์ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของตนเอง

โดย Cloud Service ทั้ง 3 ประเภท ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือจับคู่บริการตามความต้องการใช้งานได้

ข้อดีของ Cloud Service

การใช้งาน Cloud Service มีประโยชน์ต่อองค์กรในหลายด้าน อาทิ

1. ลดต้นทุนศูนย์ข้อมูลในองค์กร (On-premises Data Center)

การสร้าง และดูแลศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรต้องใช้ต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Physical Server) ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิ สายเคเบิล ระบบเน็ตเวิร์ค เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และอื่นๆ ตลอดจนค่าบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัย

2. เข้าถึงได้สะดวก

พนักงานภายในองค์กรสามารถเข้าถึง Cloud Service ได้ทุกที่ โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

3. ค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน

ผู้ให้บริการ Cloud Service หลายรายนำเสนอโมเดล Pay-as-you-go หรือการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเครื่องมือและบริการที่เลือกใช้ ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทำให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ Cloud Service ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของผู้ให้บริการแต่ละราย และความล้ำสมัยของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นๆ

ข้อเสียของ Cloud Service

อย่างไรก็ตาม Cloud Service ยังมีข้อเสีย และข้อกังวลด้านการใช้งานอยู่บ้าง อาทิ

1. ความท้าทายด้านความปลอดภัย

ยกตัวอย่าง Cloud Service แบบ Hybrid Cloud ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud โดยแม้ว่า โครงสร้างคลาวด์ทั้ง 2 จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา แต่หากเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างทั้ง 2 ได้รับการรักษาความปลอดภัยไม่หนาแน่นพอ บริเวณนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีจากภายนอกได้

2. ค่าบริการแฝง

ผู้ให้บริการ Cloud Service บางรายอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า ค่าบริการแฝง อาทิ ค่าบริการข้อมูลขาออก ค่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ ค่าดูแลหลังการขาย และอื่นๆ

3. เสถียรภาพ

หากระบบ หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการ Cloud Service นั้นมีประสิทธิภาพไม่มากพอ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพตามมาได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อเสียของ Cloud Service ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นๆ ด้วย โดยผู้ให้บริการบางรายอาจมีการออกแบบระบบ หรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดข้อเสียด้านการใช้งานต่างๆ

ความนิยมของ Cloud Solutions

สืบเนื่องจากความนิยมของ Cloud Service ส่งผลให้การใช้งาน Cloud Solutions ได้รับความนิยมตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในองค์กร และการให้บริการลูกค้า โดย Cloud Solutions คือ บริการแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ ซึ่งธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของคลาวด์ และผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสมอไป เพราะสามารถเข้าถึง และใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

สำหรับการสร้าง Cloud Solutions สามารถทำได้หลายแบบ อาทิ  การย้ายโปรแกรมแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วขึ้นไปทำงานบนคลาวด์ หรือการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ โดยใช้บริการ PaaS จากผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider) โดยยกตัวอย่าง Cloud Solutions ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ Mobile Banking Solution อย่าง SCB Easy App, Food Delivery Application อย่าง Robinhood และ Financial Service Application อย่าง InnovestX หรือ Finnix เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม การสร้าง Cloud solutions ถือเป็นเรื่องท้าทายของธุรกิจ เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะด้านของผู้เชี่ยวชาญ โดยขอแนะนำบริการ Cloud Solutions จาก SCB TechX ที่ช่วยให้การออกแบบ และสร้าง Cloud Solutions มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำงานแบบ Multi-cloud (การใช้ Cloud Service จากผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย)

แนะนำ Cloud Solutions ของ SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังมีการให้บริการอื่นที่พัฒนาบน Cloud Infrastructure เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ อาทิเช่น e-KYC, KYC และ NDID ที่องค์กรสามารถใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเอง หากองค์การใดที่มีความต้องการการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solutions ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

 

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.