Self-Service Portal คืออะไร? 

ไทย

what-is-self-service-portal 1

การมาถึงของอินเทอร์เน็ตทำให้ธุรกิจจำนวนไม่น้อยพยายามนำเสนอสินค้า และบริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน แต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นักในช่วงแรก เพราะยังต้องอาศัยการดำเนินงานต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งมีการคิดค้น Self-Service Portal ขึ้นมา

 

ในบทความนี้ SCB TechX จะพาไปทำความรู้จักกับ Self-Service Portal และข้อดี พร้อมแนะนำประโยชน์ของการสร้างแพลตฟอร์ม Self-Service Portal บนคลาวด์ (Cloud) ที่จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจ และองค์กรของคุณได้อย่างแท้จริง

Self-Service Portal คืออะไร?

Self-Service Portal คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล บริการ และดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องติดต่อหรือรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ยกตัวอย่างกลุ่มธุรกิจ และองค์กรที่มีการใช้งานแพลตฟอร์ม Self-Service Portal ดังนี้

1. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานสามารถ สั่งซื้อสินค้า ชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ยกเลิกคำสั่งซื้อ ขอคืนเงิน และอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น Shopee, Lazada, JD Central และอื่นๆ

2. หน่วยงานภาครัฐ

แพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตังที่ให้บริการด้านการเงินและสวัสดิการจากภาครัฐ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ให้บริการจองคิวทำใบขับขี่และต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า เว็บไซต์ e-Service DGA ให้บริการการค้นหาข้อมูลทะเบียนราษฎร การจองคิวทำบัตรประชาชน และการขอหนังสือรับรองต่างๆ

3. สถาบันทางการเงิน

แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน สมัครบัตรเครดิต ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี รับข่าวสารจากสถาบันทางการเงิน และอื่นๆ อาทิ แอปพลิเคชัน SCB Easy

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจและองค์กรอีกมากมายที่นำแพลตฟอร์ม Self-Service Portal มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการ และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อดี Self-Service Portal

1. ลดต้นทุน

แพลตฟอร์ม Self-Service Portal สามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนว่าจ้างพนักงาน ต้นทุนในการจัดการคำร้องขอต่างๆ เป็นต้น

2. ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีแพลตฟอร์ม Self-Service Portal เข้ามาช่วยดำเนินการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การรับคำสั่งซื้อสินค้า การตอบคำถามทั่วไป การตรวจสอบธุรกรรม และอื่นๆ ส่งผลให้ธุรกิจ และองค์กรสามารถผลักดันทรัพยากรบุคคลไปทำงานอื่นที่มีความซับซ้อนมากกว่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กรได้

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

แพลตฟอร์ม Self-Service Portal จะช่วยให้ธุรกิจ และองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทั่วไป การช่วยเหลือทางเทคนิคเบื้องต้น ไปจนถึงการรับคำร้องเรียน ซึ่งช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

4. ช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่า

การบริการ และการดำเนินงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์ม Self-Service Portal จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของธุรกิจ หรือองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

5. รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์

แพลตฟอร์ม Self-Service Portal จะช่วยให้ธุรกิจ และองค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการใช้งาน และอื่นๆ ส่งผลให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือบริการ และการทำแคมเปญทางการตลาด

ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจ หรือองค์กรที่มีการใช้งานแพลตฟอร์ม Self-Service Portal ยังสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง

แพลตฟอร์ม Self-Service Portal กับ คลาวด์

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Self-Service Portal ส่วนใหญ่นิยมสร้างบนคลาวด์ (Cloud) ซึ่งถือเป็น Cloud Solutions รูปแบบหนึ่ง โดยมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1. ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น

การสร้างแพลตฟอร์ม Self-Service Portal บนคลาวด์จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดทรัพยากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลด-เพิ่มหน่วยประมวลผล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ

2. ยกระดับความปลอดภัย

แพลตฟอร์ม Self-Service Portal จะทำงานอย่างปลอดภัยอยู่บนคลาวด์ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา และมีการกระจายตัวอยู่บนศูนย์ข้อมูล (Data Center) หลายแห่ง แม้มีศูนย์ข้อมูลหนึ่งเสียหาย หรือถูกโจมตี ธุรกิจ และองค์กรจะสามารถมั่นใจได้ว่า แพลตฟอร์ม Self-Service Portal ยังเข้าถึงได้ตามปกติ และข้อมูลต่างๆ ไม่เสียหาย

3. ความสามารถในการบูรณาการ

โดยทั่วไป บริการคลาวด์มักมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) และแชตบอต (Chatbot) เป็นต้น ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์ม Self-Service Portal ได้ ส่งผลให้ตัวแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ประหยัดงบประมาณ

บริการคลาวด์ส่วนใหญ่มีการคิดค่าบริการแบบรายเดือนภายใต้โมเดลจ่ายเท่าที่ใช้ (Pay-as-you-go) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจ และองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละเดือนได้มากกว่า อีกทั้งยังช่วยลดงบประมาณในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

5. ลดภาระการดูแล

เนื่องจากการดูแล จัดการ และอัปเดตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการคลาวด์ ดังนั้นธุรกิจ และองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ การสร้างแพลตฟอร์ม Self-Service Portal บนคลาวด์จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการใช้บริการพัฒนาแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้ได้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดงบในระยะยาว และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงธุรกิจและองค์กรได้อย่างแท้จริง

บริการด้าน Self-Service Portal จาก SCB TechX

SCB TechX พร้อมให้บริการ xPlatform สำหรับพัฒนา Self-Service Portal เพื่อแก้ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีให้เลือก 2 แพคเกจ คือ

Professional Package

สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็นแพคเกจมาตรฐานที่ xPlatform ได้ออกแบบ DevOps best practices ไว้ เพียงลูกค้าสมัครใช้งาน องค์กรของคุณจะสามารถเข้าใช้งานแบบ shared executor บนพื้นฐาน Ecological system ของแพลตฟอร์มได้ทันที

 

Enterprise Package

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในระดับ Enterprise-grade ลูกค้าจะมี Workflow Executor Account บน Server เฉพาะขององค์กรเท่านั้น รวมทั้งมีระบบ Network และระบบ Security เพิ่มเติม ซึ่งสามารถติดตั้งระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในองค์กรของตนเอง ทำให้องค์กรสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง Environment และ Data ต่างๆ ได้ดีขึ้น

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถติดต่อทีม xPlatform ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io 

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
  •   Back
  • Careers
  • Data Science
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience
  • xPlatform
  • DevOps
  •   Back
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Leadership
  • Partnership
  • Services & Products
  • Joint ventures
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.