>

>

| แอป SCB EASY
โซลูชันระดับองค์กร ต่อยอดได้ไร้ขีดจำกัด

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 15 ล้านคน จำนวนธุรกรรมกว่า 400 ล้านรายการต่อเดือน และการเชื่อมต่อกับบริการ ต่างๆ มากกว่า 200 บริการ 

แอป SCB EASY คือหนึ่งในแอปพลิเคชันด้านการเงินที่มีการใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการพัฒนาโซลูชัน

ระดับองค์กร (Enterprise-grade solutions) ของ SCB TechX

 

ในช่วงเวลาที่ SCB TechX ยังเป็นทีม SCB Digital Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ โจทย์ใหญ่ของเราในขณะนั้นคือการสร้างนวัตกรรม Fintech ที่รองรับการใช้งานจำนวนมหาศาล และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางสำหรับบริการทางดิจิทัลของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงพันธมิตรในอนาคต

 

เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายนี้ เราจึงได้บุกเบิกการสร้างโซลูชันระดับองค์กร ด้วยการผสมผสานเทคโลยีที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยวางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ที่จะแยกบริการต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อรองรับการขยายบริการในอนาคต พร้อมทั้งช่วยให้บริการในแต่ละส่วนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้เรายังนำเทคโนโลยีมาตรฐานเปิด (Open standard) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และควาปลอดภัยในการใช้งานแอป SCB EASY ด้วย

 

บททดสอบครั้งสำคัญของแอป SCB EASY เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเวลานั้น จำนวนการทำธุรกรรมผ่านแอป SCB EASY เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จาก 150 ล้านรายการต่อเดือน เป็น 300 ล้านรายการต่อเดือน แต่ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับมือกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้แอป SCB EASY ยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเก่า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุค New normal

ไม่เพียงเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า แอป SCB EASY ยังเป็นช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่นำนวัตกรรมมาช่วยขยายฐานลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร


ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ทีม SCB Digital Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท SCB TechX โดยยังคงเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบของแอป SCB EASY มาจนถึงปัจจุบัน


การพัฒนาโซลูชันระดับองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน แต่เมื่อพัฒนาได้สำเร็จ โซลูชันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักของธุรกิจ ที่สามารถต่อยอดได้ไร้ขีดจำกัดเหมือนกับ SCB EASY ที่เป็นศูนย์กลางบริการทางดิจิทัลของธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่ม SCBX

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด​

Use and Management of cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Policy.

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.