พลิกโฉมให้ธุรกิจด้วยพลังของ Digital Solution 

ไทย

พลิกโฉมให้ธุรกิจด้วยพลังของ Digital Solution

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ จำเป็นต้องปรับตัว โดยการนำ Digital Solution เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย 

 

ในบทความนี้ SCB TechX จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้ว่า Digital Solution คืออะไร สามารถนำไปใช้อย่างไร พร้อมแนะนำหนึ่งใน Digital Solution ที่ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

Digital Solution คืออะไร

Digital Solution คือ การนำเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ เมื่อองค์กรต้องการที่จะทำ Digital Tranformation หรือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยหนึ่งในเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของ Digital Solution คือ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแบบ Agile การปรับลดขนาดพื้นที่ใช้งาน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเชื่อถือและมั่นใจในประสิทธิภาพได้มากกว่า On Premise Data Center หรือศูนย์จัดเก็บข้อมูลในองค์กร 

 

ยกตัวอย่างการนำ Digital Solution มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ

1. ระบบช่วยบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร

ระบบที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และกระบวนการทำงานภายในองค์กร ตัวอย่างของ Digital Solution ที่สามารถนำมาใช้ในด้านนี้ คือ

 • ERP (Enterprise Resource Planing) คือ ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรมารวมกันไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้สามารถเรียกดูหรือจัดการข้อมูลต่างๆ (Data Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • CRM (Customer Relationship Management) คือ ระบบที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่ช่วยในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น เก็บข้อมูลของลูกค้าที่เคยมาใช้หรือซื้อบริการสินค้า ระบบสมาชิก ระบบสะสมคะแนน และระบบสร้างคูปอง เป็นต้น
 • SCM (Supply Chain Management) คือ ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการขององค์กร โดยครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

2. ระบบช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

เป็นอีกหนึ่งระบบ Digital Solution ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ช่วยทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โดยเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น

 • ระบบ E-commerce หรือ หน้าร้านบนเว็บไซต์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งสินค้าและการจ่ายเงินระหว่างร้านและลูกค้า 
 • Cyber Security ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อความสบายใจของลูกค้าในการเข้ามาใช้งาน เป็นต้น

3. ระบบช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบที่จะดึงข้อมูลเชิงลึก หรือ Insight ของข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เช่น 

 • BI (Business Intelligence) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ จัดการ และวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ ยกตัวอย่าง Microsoft Power BI, Tableau และ Sisense เป็นต้น
 • Big Data Analytics คือ เครื่องมือสำหรับประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและนำไปใช้ประโยชน์ด้านในหลายด้าน ทั้งด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า วิเคราะห์การขาย และวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Hadoop, Hive และ Spark เป็นต้น
 • Machine Learning คือ ระบบที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านอัลกอริทึมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความแม่นยำให้สูงขึ้น โดยมีมนุษย์กำกับหรือตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายบริบท เช่น  การให้บริการลูกค้าด้วยแชตโต้ตอบอัตโนมัติ ระบบรายการแนะนำของ Marketplace และตรวจจับการฉ้อโกงในแอปฯ ธนาคาร

จะเห็นได้ว่าการนำ Digital Solution มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจนับเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Digital Transformation ที่ขาดไปไม่ได้ โดยมีกระบวนการตั้งแต่กำหนดเป้าหมาย จัดการข้อมูล ดำเนินธุรกิจ สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า จนถึงการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการต่างๆ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ลดขั้นตอนในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดจากบุคลากรภายในองค์กรได้อีกด้วย 

Cloud Solution หนึ่งใน Digital Solution น่าจับตามอง

Cloud Solution หนึ่งใน Digital Solution น่าจับตามอง

หนึ่งในเทคโนโลยี Digital Solution ที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายธุรกิจทั่วโลก คือ Cloud Solution ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

 

Cloud Solution คือ บริการแบบครบวงจรบนระบบ Cloud โดยช่วยอำนวยความสะดวก-ในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของคลาวด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง Cloud Solution มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. Infrastructure as a Service (IaaS): บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่าย
 2. Platform as a Service (PaaS): บริการแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน
 3. Software as a Service (SaaS): บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น ซอฟต์แวร์ CRM และ ERP เป็นต้น 

 

เมื่อเทียบกับการจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยทั้งฮาร์ดแวร์และการลงทุนพัฒนาระบบ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านของการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดูแล แก้ไข และซ่อมบำรุงระบบ การปรับเปลี่ยนมาใช้งาน Cloud นั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจได้อย่างมาก สุดท้ายนี้ ธุรกิจควรเลือกผู้ให้บริการ Cloud Solution ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud อย่าง SCB TechX

 

ประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานจริง เพราะการจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดและใช้งบประมาณสูง ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์สำหรับเก็บข้อมูล การว่าจ้างนักพัฒนามาดูแล แก้ไข และซ่อมแซมระบบ หากข้อมูลต่างๆ ขององค์กรสามารถถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและไม่ต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาที่มากเกินความจำเป็น องค์กรควรเลือกผู้ให้บริการ Cloud Solution ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud อย่าง SCB TechX

บริการ Cloud Solution จาก SCB TechX

 • Cloud Foundation and Landing Zone (Cloud Accelerator Program) บริการสร้าง Cloud ที่สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต (Scalable) และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ซึ่งช่วยให้สามารถเริ่มต้นใช้คลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน CIS Compliance เพื่อให้การพัฒนาและการทำงานบนคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Cloud Security ผู้เชี่ยวชาญของเราจะประเมินความปลอดภัย (Security assessment) และทดสอบการเจาะระบบ (Penetration test) เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่เป็นจุดอ่อน และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • Cloud Migration การย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันไปยังคลาวด์เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SCB TechX จะช่วยวางแผนการย้ายข้อมูล กำหนดวิธีการโยกย้ายข้อมูล และทดสอบระบบ เพื่อให้การย้ายคลาวด์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
 • Cloud Operation Management บริการนี้จะช่วยบริหารจัดการคลาวด์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้เหมาะสมกับองค์กร

คลาวด์นับเป็นหนึ่งใน Digital Solution สำคัญสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งควรเป็นระบบคลาวด์ที่เสถียร และตอบโจทย์การดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น การใช้บริการคลาวด์จากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ธุรกิจปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

 

SCB TechX พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรของคุณในการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud Solution ของเราได้ที่ Email: contact@scbtechx.io

 

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร

Facebook: SCB TechX

Medium: medium.com/scb-techx 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/

YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.