Digital Transformation คืออะไร และสำคัญกับองค์กรอย่างไร

ไทย

blog digital transformation cover

ช่วงเวลา 4–5 ปีที่ผ่านมา คำว่า Digital Transformation ได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากมาย และเป็นคำที่ทุก ๆ คนคุ้นหูกันเป็นอย่างดี แต่ Digital Transformation จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้กัน

Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานขององค์กรจนไปถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ประโยชน์ของ Digital Transformation

blog digital transformation benefits

1. ลดต้นทุนในระยะยาว (Reduce Costs)

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดงานที่ซ้ำซ้อน ลดการจ้างงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

2. พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ (Improve Product and Service Quality)

ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3. สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ (Drive Growth)

Digital Transformation ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและกระบวนการต่างๆ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การสร้างสินค้าใหม่ โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่จะเป็นลู่ทางใหม่ในการสร้างกำไรให้กับองค์กร

4. สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า (Improve the Customer Experience)

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้องค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้

5. พัฒนาการสื่อสารและการร่วมมือกันภายในองค์กร (Improve Communication and Collaboration)

การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาการตอบสนอง ข้อมูลไม่หาย ส่งผลให้การประสานงานภายในทีม และระหว่างทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น (Increase Agility)

องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้รวดเร็วไปกับทุกสถานการณ์ เช่น เปลี่ยนจากการเข้าออฟฟิศทุกวัน มาเป็น Work From Home แทน ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ตัวอย่างบริษัทที่ทำ Digital Transformation จนประสบความสำเร็จ

1. Netflix : เปลี่ยนธุรกิจจากการเป็นผู้บริการให้เช่ายืมดีวีดี และแผ่นบลูเรย์ทางไปรษณีย์ จนกลายเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอคอนเทนต์ชั้นนำ และเป็นผู้ผลิต original content ระดับโลก

2. Amazon : พัฒนาบริการ Amazon Web Services (Cloud) ที่ช่วยลดปัญหาต้นทุนค่า Infrastructure โดยบริการ AWS สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทอย่างมหาศาล

3. Fujifilm : เปลี่ยนจากธุรกิจถ่ายภาพ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

4. Alibaba : เดิมทำธุรกิจด้าน Internet e-commerce และค้าปลีก ปัจจุบันเปลี่ยนมาทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ในโลกที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Digital Transformation จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญก่อนที่ธุรกิจจะถูก Disrupt อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ SCB TechX พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะคำปรึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่ Digital Transformation

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ SCB TechX ได้ที่ contact@scbtechx.io หรือ https://scbtechx.io/

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.