Data Engineering คืออะไร สำคัญต่อองค์กรยุค Data-Driven แค่ไหน?

ไทย

Data Engineering คือ

ท่ามกลางบริบททางธุรกิจ การตลาด และการดำเนินกิจการถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การบริหารจัดการ จัดเก็บ แยกแยะ และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นแทบทุกวินาทีจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ส่งผลให้ Data Engineering เป็นสาขาการทำงานที่ถูกต้องการเป็นอย่างมากในหลาย อุตสาหกรรม

 

ในบทความนี้ SCB TechX จะพาทุกท่านมาไขข้อสงสัยว่า Data Engineering คืออะไร? มีความสำคัญต่อองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างไร?

Data Engineering คืออะไร?

ภาพรวมของ Data Engineering คือ การจัดการข้อมูลทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่การรวบรวม การจำแนกข้อมูลทั้งในเชิงโครงสร้างสถิติตัวเลข และแปลงข้อมูลดิบ (Raw Data) ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ก่อนที่จะกระจายข้อมูลต่อไปยังแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือให้พร้อมสำหรับใช้งาน

 

แน่นอนว่า การจัดการ Big Data ที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างวิศวกรข้อมูล หรือ Data Engineer (DE) ผู้มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของระบบและข้อมูลให้ง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์ ผ่านการจัดรูปแบบข้อมูล (Transform Data), การเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Data Cleansing) ประกอบกับสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูล โดยทำการรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Data Source) มาเพื่อสร้างชุดข้อมูลตามรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เพราะการมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการทำงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและแบรนด์อีกด้วย

 

อีกหนึ่งหน้าที่ของ Data Engineer คือ การวางแผน จัดวางระบบ และเส้นทางการไหลของข้อมูลให้สามารถ Flow อย่างราบรื่นต่อระบบหลังบ้าน (Back End) และการใช้งานหน้าบ้าน (Front End)

ลักษณะการทำงานของ Data Engineer (DE)

หากมองภาพรวม หน้าที่ของ Data Engineer อาจดูไม่ได้ซับซ้อน แต่ในความจริงแล้ว มีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องใส่ใจในทุกจุด อีกทั้งทักษะของ Data Engineer นั้นมีหลากหลาย เพื่อดูแลจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน จึงขอสรุปลักษณะการทำงานของวิศวกรข้อมูลไว้ ดังนี้


1. รวมข้อมูลดิบ (Raw Data) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. จัดระเบียบข้อมูลดิบ นำข้อมูลมาทำความสะอาด (Data Cleansing, Shaping, และ ETL)
3. ออกแบบและสร้างการเชื่อมต่อ API เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และบริการระบบเครือข่าย Downstream
4. ค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล และสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล
5. จัดเตรียมระบบแหล่งเก็บข้อมูล เช่น Data Lake, Data Warehouse หรือ Data Platform ต่างๆ รวมถึงสร้าง Pipeline ของข้อมูล
6. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงกำหนดและเชิงทำนาย (Prescriptive and Predictive Modeling)
7. สร้างอัลกอริทึมและสร้างต้นแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล
8. วิเคราะห์นำข้อมูลที่ซับซ้อนและรายงานผล
9. ทำงานร่วมกับ Data Scientist และ Data Analyst เพื่อเตรียมการหรือหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

Data Engineer ต่างกับ Data Scientist ยังไง

Data Engineer ต่างกับ Data Scientist ยังไง

เมื่อพูดถึงเรื่องของการจัดการข้อมูล แน่นอนว่าอีกหนึ่งสายงานที่หลายคนมักนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ Data Scientist (DS) หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งหลายคนอาจมองว่ามีหน้าที่และการทำงานเหมือนกับ Data Engineer แต่ความจริงแล้วสองอาชีพนี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

 

Data Scientist คือ ผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Data Mining, เทคนิคเชิงสถิติ, Algorithms และ Machine Learning เพื่อสร้างโมเดล (Model) สำหรับระบุแนวโน้มหรือ Pattern การทำนาย และหา Insight จากข้อมูลดิบเหล่านั้น โดยที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจ รู้ว่าองค์กรต้องการอะไร เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์นั่นเอง

 

ถ้าให้อธิบายอย่างเดียวหลายคนอาจยังไม่เห็นภาพ อย่างนั้นขอแทน Data Engineer เป็น “ผู้ช่วยเชฟ” มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวมกันไว้ในจุดเดียว เขียนโปรแกรม และสร้างระบบที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

 

ส่วน Data Scientist ก็เป็น “เชฟ” ที่จะนำข้อมูลที่ถูกเตรียมไว้มาวิเคราะห์ ทำการ Visualization หรือสร้าง Machine Learning Model ต่างๆ เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

สรุปง่ายๆ ว่า Data Engineer เป็นผู้ช่วยเชฟที่คอยเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวให้พร้อม ส่วน Data Scientist ก็จะเข้ามาทำอาหารจากสิ่งต่างๆ ที่ถูกเตรียมไว้นั่นเอง ทั้งสองตำแหน่งจึงถือเป็นทีมที่ทำงานร่วมกัน และมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

ความสำคัญของ Data Engineering ต่อองค์กร

ความสำคัญของ Data Engineering ต่อองค์กร

จะเห็นได้แล้วว่า Data Engineering คือ หนึ่งสิ่งที่องค์กรในปัจจุบันขาดไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิด Digital Distruption และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Data-Driven ที่เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจแทบทุกด้าน

 

1. ช่วยองค์กรรวบรวมและแยกแยะข้อมูล
วิศวกรข้อมูลมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ ในทุกรูปแบบ และด้วยข้อมูล Big Data จำนวนมาก Data Engineer จึงสามารถช่วยรวมข้อมูลไว้ในรูปแบบที่เป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

2. องค์กรได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
บ่อยครั้งที่ข้อมูลจำนวนมากไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งหมด หรือชุดข้อมูลบางอย่างอาจไม่จำเป็นต่อธุรกิจ ซึ่ง Data Engineer นั้นจะช่วยในการตรวจสอบข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูลและแปลงรูปแบบข้อมูล ทำให้องค์กรได้ข้อมูลที่แม่นยำ มีความสอดคล้องกัน และเชื่อถือได้

3. สร้างและพัฒนาพื้นที่เก็บข้อมูล
หนึ่งในหน้าที่ของ Data Engineer คือการพัฒนา Data Lake, Data Warehouse หรือ Data Platform ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีโครงสร้างหลากหลาย ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ค้นหา และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล
Data Engineer เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล และมีส่วนช่วยในการกำหนดมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล โดยจากการรายงานของ IBM ผลกระทบของ Data Breach มีมูลค่าเฉลี่ยถึง $4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อองค์กรที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น Data Engineer จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล เช่น มีการทำ Data Encryption ใช้ Data Privacy อย่าง Data Masking ในการเก็บข้อมูล ทำ Authentication และ Authorisation ของระบบที่ใช้เก็บข้อมูล แล้วต้องมีการนำมาตรฐานในการเก็บข้อมูลต่างๆ มาใช้เช่น GDPR, PDPA, PCI-DSS และ ISO/IEC 27001 เป็นต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลที่องค์กรเก็บรวบรวมเอาไว้

 

ทั้งหมดนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Engineering ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมองข้ามไปไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจยุคนี้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ที่ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมากที่ไหลเข้ามาแทบทุกวินาที

TechX Data Platform จาก SCB TechX

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจต้องอาศัย “ข้อมูล” เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเข้ามาของ Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น SCB TechX จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร TechX Data Platform ขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และนำเสนอโซลูชันให้แก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

 

บริการ TechX Data Platform จาก SCB TechX คือ โซลูชันสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วย บริหาร เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทย

ทำไมต้องเลือก TechX Data Platform?

1. One-Stop Solution สำหรับธุรกิจ
บริการ Data Platform ของเราครอบคลุมทุกโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การรวบรวมข้อมูล ( Data Integration) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ดูแลระบบฐานข้อมูล (Data Administration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Governance Security) ด้วยเทคโนโลยีชาญฉลาดอย่าง AI และ Machine Learning ยกระดับประสิทธิภาพการทำ Data Analysis ขึ้นไปอีกขั้น

 

2. Tailor-Made เพื่อทุกธุรกิจทุกขนาด
TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ ปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี (SME) หรือองค์กรใหญ่ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ธุรกิจจึงสามารถจัดการข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดองค์กรที่สุด

 

3. Low-Code Solution เข้าถึงง่าย
Data Platform สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจโอนข้อมูล พร้อมทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ธุรกิจคุ้นเคยอยู่แล้วได้ เช่น Power BI หรือ Tableau ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน Code มาก ก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

4. ปลอดภัยและเชื่อถือได้
SCB TechX ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านข้อมูลและคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Databricks, AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform จึงมั่นใจได้ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Reliability) TechX Data Platform ยังพร้อมรองรับการจัดการข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ด้วย

 

SCB TechX พร้อมให้บริการ Data Platform ทั้งรูปแบบ Platform as a Service และ Software as a Service ตอบโจทย์ที่แตกต่างตามความต้องการสำหรับธุรกิจคุณ

 

หากสนใจดูรายละเอียดบริการ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล TechX Data Platform (คลิก)

สอบถามบริการด้าน Data Platform, บริการ eKYC และ โซลูชันอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่

Email: contact@scbtechx.io

ติดตาม SCB TechX เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใคร
Facebook: SCB TechX
Medium: medium.com/scb-techx
LinkedIn: www.linkedin.com/company/scb-tech-x/
YouTube: SCB TechX

Related Content

 • ทั้งหมด
 • Blogs
 • Insights
 • News
 • Uncategorized
  •   Back
  • Blockchain
  • Finance
  • Tech innovation
  •   Back
  • Leadership
  • PointX Products
  • Events
  • Others
  • Joint ventures
  • Partnership
  • Services & Products
  •   Back
  • Data Science
  • Careers
  • Lifestyle
  • Product
  • Strategy
  • Technology
  • User Experience

Your consent required

If you want to message us, please give your consent to SCB TechX to collect, use, and/or disclose your personal data.

| การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องหาเรา

Vector

Message sent

We have receive your message and We will get back to you shortly.